Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1407 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.409K765c
Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công trong công việc. Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng...
Ký hiệu xếp giá: 658.4H477
Brief contents: communicating clearly; managing time; making decisions; delegating successfully; motivating people; managing teams; managing meetings; presenting successfully; negotiating...
Ký hiệu xếp giá: 650.11H5296m
Giới thiệu những ý tưởng và công cụ để quản lí thời gian một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất để có thêm một giờ thậm chí nhiều giờ dành thời gian cho gia đình, cho sở thích, công việc khác, đồng...
Ký hiệu xếp giá: 650.1K765n
Phân tích và hướng dẫn cách áp dụng nguyên lý 80/20 để nâng cao hiệu năng công việc với một lượng thật ít công sức và thời gian, nguồn lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh để làm giàu.
Ký hiệu xếp giá: 658.409Z45
Contents: Taking control of your day -- The keys to successful goal setting and meeting deadlines -- Nine easy steps to establishing a goal -- Organizing, planning, and prioritizing: daily and weekly...
Ký hiệu xếp giá: 650.1T5835
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Sử dụng mục tiêu như một hướng dẫn, xem xét cách bạn sử dụng thời gian, lập kế hoạch cho thời gian của bạn, những kẻ đánh cắp thời gian, giao phó công...
Ký hiệu xếp giá: 650.14T761 2014
Sách cung cấp 21 giải pháp quan trọng và hữu ích trong các chiến lược kinh doanh, giúp bạn quản lí thời gian một cách hiệu quả nhằm tăng năng suất công việc; xử lý tận gốc những gián đoạn thời gian,...
Ký hiệu xếp giá: 650.1H424
This book includes: Time Management Principles; Time Management Techniques; Time Management Innovations; Time-Saving Tips for Travelers; Action Planning.
Ký hiệu xếp giá: 658.001Gi-T
Chương 1: Tổng quan về logic học trong quản lý Chương 2: VậnLý thuyết hệ thống trong quản lý Chương 3: Tổng quan về quản lý Chương 4: Các quy luật trong quản lý Chương 5: Các chức năng quản lý ...
Ký hiệu xếp giá: 658.158 8Ng-H
Mục lục Chương I: Giả thuyết tính cách con người với quản lý Chương II: Sự phức tạp của tính cách con người Chương III: Tính cạnh tranh không hợp tác trong quản lý Chương IV: Cạnh tranh hợp tác của...
Đang xem: 715