Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
888 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.81 Ba-H
Chương 1: Sự phát triển và vai trò của bán hàng trong tiếp thị Chương 2: Hàng vi mua sắm của người tiêu dùng vá của tổ chức Chương 3: Các chiến lược bán hàng Chương 4: Trách nhiệm và chuẩn bị cho...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 K600N
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực bán hàng. Sách gồm những nội dung chính sau: kinh nghiệm bán hàng, chiêu thức khuyến mại, tuyệt kỹ quảng cáo, bí quyết...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 Qu-H
Chương 1: Khái quát về quản trị bán hàng Chương 2: Quản trị bán hàng : Chiến lược và cơ cấu tổ chức Chương 3: Bản chất của nghề bán hàng Chương 4: Những tình huống bán hàng đặc biệt và qaủn trị bán...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 T871Q2
Trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lí hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp; những nội dung về sự hoạt động của kênh phân phối, cấu trúc kênh, hành vi và các hình...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 TR561Đ
Nội dung của cuốn sách trình bày những kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp như : Những nội dung về sự hoạt động của các kênh phân phối, cấu...
Ký hiệu xếp giá: 658.87 Re-g
Ký hiệu xếp giá: 658.81 J73
Brief contents: Part I: formulation of a sales program: the process of selling and buying; linking strategies and the sales role in the era of customer relationship management; organizing the sales...
Ký hiệu xếp giá: 658.81 NG527V
Cuốn sách giới thiệu mười hai chiến lược bán hàng hiệu quả của Chet Holmes - chuyên gia bán hàng hàng đầu thế giới. Mười hai chiến lược đó là: bí quyết quản lý thời gian của các tỷ phú, xây dựng...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 R559
The Customer Message Management processes and tools are being implemented with a growing roster of progressive companies. We are grateful for these visionary organizations, especially our fearless...
Ký hiệu xếp giá: 658.82 Ky-H
1: Tìm hiểu sản phẩm 2: Tìm hiểu động cơ mua hàng 3: Khởi đầu việc bán hàng 4: Tiến trình bán hàng 5: Cách tiếp cận khách hàng 6: Kết thúc việc bán hàng 7: Một số kỹ năng khi giới thiệu 8: Giải quyết...
Đang xem: 1105