Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1250 tài liệu được tìm thấy Xem kết quả từ Google
Ký hiệu xếp giá: 658.50076D182B
Giới thiệu nội dung cơ bản về quản trị vận hành hiện đại như: dự báo, hoạch định công xuất sản xuất và dịch vụ; bố trí mặt bằng sản xuất, dịch vụ; hoạch định tổng hợp; quản trị tồn kho; hoạch định nhu cầu vật tư; điều độ tác nghiệp; quản trị, hoạch định dự án; quản trị chất lượng sản xuất, dịch vụ.
Ký hiệu xếp giá: 658.5D182B
Sách trình bày tổng quan về quản trị vận hành; dự báo; thiết kế sản phẩm, dịch vụ và quá trình vận hành; hoạch định công suất sản xuất và dịch vụ; định vị công ty; bố chí mặt bằng sản xuất và kinh doanh dịch vụ; hoạch định tổng hợp; quản trị tồn kho và hoạch định nhu cầu vật tư MRP; điều độ tác...
Ký hiệu xếp giá: 910.071 2NG527TH
Cuốn sáchtrình bày các kỹ thuật và quy trình phục vụ khách ăn uống các bữa ăn thường cũng như các bữa tiệc phổ biến phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn.
Ký hiệu xếp giá: 332.12NG521D
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam; quản trị tổ chức và phương thức điều hành ngân hàng - nâng cao năng lực cạnh tranh - phát triển trong môi trường toàn cầu hóa.
Ký hiệu xếp giá: 658.001Gi-T
Chương 1: Tổng quan về logic học trong quản lý Chương 2: VậnLý thuyết hệ thống trong quản lý Chương 3: Tổng quan về quản lý Chương 4: Các quy luật trong quản lý Chương 5: Các chức năng quản lý Chương 6: Thông tin và ra quyết định trong quản lý
Ký hiệu xếp giá: 658.158 8Ng-H
Mục lục Chương I: Giả thuyết tính cách con người với quản lý Chương II: Sự phức tạp của tính cách con người Chương III: Tính cạnh tranh không hợp tác trong quản lý Chương IV: Cạnh tranh hợp tác của người quản lý Chương V: Tiến sâu thêm một bước về vấn đề hợp tác trong quản lý cạnh tranh Chương VI:...
Ký hiệu xếp giá: 338.402Co-L
Chương 1: Ảnh hưởng của công nghệ du lịch Chương 2: Công nghệ lữ hành ngày nay Chương 3: Đại lý lữ hành Chương 4: Di chuyển bằng đường hàng không Chương 5: Lập kế hoạch lộ trình Chương 6: Khách sạn lữ quán và nhà nghỉ dưỡng Chương 7: Thuỷ trình Chương 8: Tuyến tham quan Chương 9: Giá cả chuyền đi ,...
Ký hiệu xếp giá: 658.812C75266
Brief Contents: Understanding Customers' Needs; Indentifying Customer Segments; Communicating with Customers; Enhancing Customer Loyalty.
Ký hiệu xếp giá: 338.46Do-H
Phần I: TỔNG QUAN CÁC LOẠI DỊCH VỤ Chương 1: Vai trò dịch vụ trong nền kinh tế Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ Phần II: CÁC KHÍA CẠNH CHIẾN LỰƠC Chương 3: Chiến lược trong lĩnh vực dịch vụ Chương 4: Các chiến lược chức năng Chương 5: Chiến lược hoạt động kinh doanh Phần III: THIẾT KẾ DỊCH...
Ký hiệu xếp giá: 302.2H474
Contents: Introduction: The third millennium; Part I: The information millennium: Society is technology - technology is cociety; Information technologies; Part II: information applications: Information application is services; information networks; Part III: The emerging global information...