Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1326 tài liệu được tìm thấy Xem kết quả từ Google
Ký hiệu xếp giá: 658.50076D182B
Giới thiệu nội dung cơ bản về quản trị vận hành hiện đại như: dự báo, hoạch định công xuất sản xuất và dịch vụ; bố trí mặt bằng sản xuất, dịch vụ; hoạch định tổng hợp; quản trị tồn kho; hoạch định nhu cầu vật tư; điều độ tác nghiệp; quản trị, hoạch định dự án; quản trị chất lượng sản xuất, dịch vụ.
Ký hiệu xếp giá: 658.5Ch-N
Chương 2: Dự báo; Chương 3: Quyết định sản phẩm và quyết định công nghệ; Chương 4: Lựa chọn vị trí xí nghiệp; Chương 5: Hoạch định tổng hợp; Chương 6: Quản trị tồn kho; Chương 7: Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương 8: Hoạch định lịch trình sản xuất; Chương 9: Bố trí mặt bằng; Chương 10: Ứng...
Ký hiệu xếp giá: 658.500 285NG527T
Giáo trình giới thiệu những kiến thức về hệ thống phần mềm quản lý trong doanh nghiệp may mặc - hệ thống quản lý phòng kỹ thuật công nghệ GPRO IEES - hệ thống thu thập những dữ liệu thực tế và phản hồi những thông tin được thiết kế đặc trưng phục vụ cho nhu cầu theo dõi và quản lý sản xuất trong...
Ký hiệu xếp giá: 658.507 1TR561Đ
Sách gồm những nội dung sau: Giới thiệu nội dung vê quản trị sản xuất tác nghệp; Dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm; Thiết kế sản phẩm và công nghệ; Lựa chọn quá trình sản xuất và hoạch định công xuất; Định vị doanh nghiệp; Bố trí sản xuất trong doanh nghiệp; Hoạch định tổng hợp; Hoạch định nhu câu...
Ký hiệu xếp giá: 658.5L278
Brief contents: Logistics Systems Engineering; Acquisition and Production; Logistics Systems Management and Operations.
Ký hiệu xếp giá: 658.5G311
Brief Contents: Forecasting; Waiting Lines; Supply Chain Management; Quality Control; Project Management; Facility Location; Aggregate Scheduling.
Ký hiệu xếp giá: 658.5R89
Brief contents: Introduction; Product Planning and Competitive Priorities; Forecasting; Process Design; Technological Choices; Work Measurement; Capacity and Maintenance; Location; Layout; Materials Management; Production and Staffing Plans; Independent - Demand Inventory Systems; Master Production...
Ký hiệu xếp giá: 658.503TK
Mục Lục CHương I: Xây dựng mục tiêu hiệu quả các công cụ việc sản xuất Chương II: Quy hoạch và thiết kế sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 658.51TK
Mục lục Chương I: Quản lý hiệu quả sản xuất của công nhân viên CHương II: TỐi ưu hóa dây chuyền công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất
Ký hiệu xếp giá: 658.562TK
Mục Lục Chương I: Quản lý mua hàng Chương II: Quản lý chất lượng