Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2059 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.36 Co-Q
Chương 1: Công nghệ thông tin sợi quang Chương 2: Công nghệ hệ thống thông tin quang Chương 3: Khái quát kỹ thuật lắp đặt tuyến cáp Chương 4: Thiết kế cáp quang trung kế đường dài Chương 5: Thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 535.076 L561D
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 535.1 Co-L
Chương 39: Quang hình học Chương 40: Giao thoa Chương 41: Nhiễu xạ Chương 42: Lý thuyết tương đối Chương 43: Vật lý lương tử I Chương 44: Vật lý lương tử II Chương 45: Nguyên tử Chương 46: Sự dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 535 H100L
Tập sáu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng lượng hạt nhân.
Ký hiệu xếp giá: 681.4 Ng-L
Mục lục CHương I: Các dạng bề mặt chi tiết quang và đặc tính công nghệ của chúng Chương II: vật liệu thủy tinh quang học CHương III: Cơ sở lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang CHương IV: Ảnh...
Ký hiệu xếp giá: 621.36 L250QU
Chủ đề: Quang học
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về kỹ thuật thông tin quang; sợi quang; bộ phát quang; bộ thu quang; hệ thống thông tin quang.
Ký hiệu xếp giá: 621.36 H250TH
Chủ đề: Quang học
Sách gồm những nội dung chính sau: hệ thống thông tin quang WDM, khuếch đại quang, truyền tải IP/WDM, hệ thống thông tin quang coherent.
Ký hiệu xếp giá: 537.6226 K765m 1995
Early Stage of the Coulomb Kinetics: Carrier Screening and Optical Dephasing; Urbach Tail, Optical Stark Effect, and Their Connection to Quantum Kinetic Equations; Coherent Dynamics of Semiconductor...
Ký hiệu xếp giá: 535 K457n 2
Contents: Interaction of Atoms with Very Intense Fields; Spin-Orbit Interaction of a Photon in an Inhomogeneous Medium; Photoinduced Magnetic Kerr Rotation in Diluted Magnetic Semiconductors; Local...
Ký hiệu xếp giá: 543.085 8 Tu-M
Mục lục Phần I: Phương pháp phổ phân tử và ứng dụng nghiên cứu cấu trúc phân tử Chương I: Các vấn đề chung của phương pháp phổ phân tử CHương II: PHương pháp phổ điện tử Chương III: Phổ dao động và...
Đang xem: 1396