Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
13 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 629.892 B4996a 2003
This book includes: Project management; Control systems; Computer hardware; Reliabillity, safety, and compliance; Design steps: HLD; Energy and power systems; Energy and control and software; Digital...
Ký hiệu xếp giá: 629.892 Ch-B
Contents Chapter 1. Project management Chapter 2. Control systems Chapter 3. Computer hardware Chapter 4. Reliabillity, safety, and compliance Chapter 5. Design steps: HLD Chapter 6. Energy and power...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 TR120TH
Cuốn giáo trình này gồm các nội dung chính sau: giới thiệu; phân tích vị trí của cơ cấu chấp hành nối tiếp; phân tích vị trí cơ cấu chấp hành song song; phân tích JACOBI trong cơ cấu chấp hành nối...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 N5767g 2014
Giáo trình này gồm có 10 chương, trình bày các kiến thức về kỹ thuật robot cũng như robot công nghiệp từ các phần cơ bản về cấu trúc chung và các thành phần cấu tạo của robot, phân tích động lực học...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 T927P
Giáo trình này là tài liệu hướng dẫn vận hành, lập trình điều khiển Robot công nghiệp ABB IRB 120 và phần mềm lập trình mô phỏng ABB ROBOT STUDIO 5.14, sách có các bài tập thực hành.
Ký hiệu xếp giá: 629.8 TR120TH
Chủ đề: Robot học
Nội dung cuốn sách bao quát các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực Robot, từ trí tuệ nhân tạo, hệ thống truyền động và chuyển động, hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển, cho đến các vấn đề cụ thể về...
Ký hiệu xếp giá: 629.8 Đa-H
Mục lục Chương I: Các khái niệm cơ bản và phân loại robot Chương II: Động học tay máy Chương III: Động lực học tay máy Chương IV: Cơ sở điều khiển rotbot CHương V: Cơ sở thiết kế và lựa chọn robot...
Ký hiệu xếp giá: 302 K617m
Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm (xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). Phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 629.800 37 Ji-L
Contents I.MOTIVATION, APPROACHES, AND OUTSTANDING ISSUES 1. Why multiple robots? 2. Toward cooperative control 3. Approaches 4. Models and techniques 5. Outstanding issues II.CASE STUDIES IN...
Ký hiệu xếp giá: 629.892 L7834m 2001
THIS BOOK INCLUDES: MOTIVATION, APPROACHES, AND OUTSTANDING ISSUES:Why multiple robots?; Toward cooperative control; Approaches; Models and techniques; Outstanding issues CASE STUDIES IN...

Trước

01

02

Tiếp

Đang xem: 5030