Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2665 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 572.8L250D
Nội dung của quyển sách gồm 05 phần chính: Các loại tế bào và các đại phân tử; cấu trúc, chức năng và phương pháp phân tích protein; cấu trúc và động thái của ADN; kỹ thuật thao tác trên ADN; mã di...
Ký hiệu xếp giá: 572.8L250D
Nội dung của quyển sách gồm 05 phần chính: Các loại tế bào và các đại phân tử; cấu trúc, chức năng và phương pháp phân tích protein; cấu trúc và động thái của ADN; kỹ thuật thao tác trên ADN; mã di...
Ký hiệu xếp giá: 660.6NG527NH
Nội dung của quyển sách gồm 03 phần chính là sinh học phân tử, sinh học tế bào và cơ sở phân tử và tế bào của công nghệ gen và công nghệ tế bào.
Ký hiệu xếp giá: 572.8V400TH
Nội dung của quyển sách gồm có: cáu trúc và chức năng của phân tử acid nucleic; tái bản và sửa chữa ADN; phiên mã và kiểm soát phiên mã; dịch mã tổng hợp protein; kỹ thuật ADN tái tổ hợp.
Ký hiệu xếp giá: 572.87W8555m 1993
The aim of this book is to intergrate molecular biology, biochemistry, and cell biology into a unified course of study. This book offers a balanced view of contemporary molecular biology,...
Ký hiệu xếp giá: 570.1Si-C
Chương 1: Dẫn nhập Phần I: TẾ BÀO HỌC Chương 2: Cơ sở hoá học của sự sống Chương 3: Cấu trúc của tế bào Chương 4: Năng lượng và sự trao đổi chất Chương 5: Hô hấp tế bào Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 572.8Le-T
Mục lục Phần I: Sinh học tế bào Chương I: Các tế bào, virus Phần II: Cấu trúc và chức phận của protein, acid nucleic Chương II: Protein Chương III: Những nucleotid và acid nucleic Phần III: Truyền...
Ký hiệu xếp giá: 572.8NG527V
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: nhập môn sinh học phân tử, sao chép ADN, các loại ARN, sự phiên mã và mã di truyền, sinh tổng hợp protein, điều hòa hoạt động gen, bộ gen tế bào nhân thật, đột...
Ký hiệu xếp giá: 572.8H450H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: các khái niệm cơ bản liên quan đến cấu trúc của vật chất di truyền (DNA, RNA) và các cơ chế hoạt động của gen; một số phương pháp cơ bản trong sinh học phân...
Ký hiệu xếp giá: 005.713TR120V
Sách gồm những nội dung chính sau: giới thiệu vê Bioinformatics, một ngành khoa học mới có sự gắn kết giữa sinh học và tin học; giới thiệu hai cơ sở dữ liệu sinh học phân tử - DNA và Protein; giới...
Đang xem: 913