Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3650 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 612.078G434t
Giới thiệu một cách khái quát về: hiện tượng thẩm thấu sức bền hồng cầu, do huyết áp động mạch gián tiếp - khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng lên huyết áp, phân tích huyết đồ, xác định nhóm máu, hô hấp...
Ký hiệu xếp giá: 571.078Ng-Q
Bài 1: Xác định năng lượng hoạt hoá của quá trình co bóp tim ếch tách rời Bài 2: Tính thấm một chiều của da ếch Bài 3: Xác định độ bền của màng tế bào hồng cầu Bài 4: Xác định hệ số căng mặt ngoài...
Ký hiệu xếp giá: 612.078T532t
Giới thiệu về cấu tạo, cách sử dụng và bảo quản những phương tiện, dụng cụ thường dùng trong các phòng thí nghiệm sinh lý học và cách pha một số dung dịch dùng cho phòng thí nghiệm. Giới thiệu về...
Ký hiệu xếp giá: 571.2Si-V
Chương 1: Sinh lý tế bào thực vật Chương 2: Trao đổi nước ở thực vật Chương 3: Dinh dưỡng khoáng và Nitơ của thực vật Chương 4: Quang hợp Chương 5: Hô hấp của thực vật Chương 6: Sinh trưởng và phát...
Ký hiệu xếp giá: 572.028Th-H
Chương 1: Kỹ thuật sinh hoá Chương 2: Protein - Một số phương pháp xác định các loại đạm và hợp chất chứa đạm Chương 3: Enzym Chương 4: Hidrat cacbon Chương 5: Vitamin - Định lượng vitamin C Chương...
Ký hiệu xếp giá: 572.028Si-S
Bài 1: Khảo sát vài đặc tính của đường Bài 2: Các phương pháp định tính chất đường Bài 3: Các phương pháp định lượng đường khử Bài 4: Khảo sát hoá học của tinh bột và Cellulose Bài 5: Protein Bài 6:...
Ký hiệu xếp giá: 571.2Si-V
Chương 1: Bạn và thù dưới kinh hiển vi Chương 2: Sinh học vi sinh vật nhân sơ Chương 3: Sinh học vi sinh vật nhân khuẩn Chương 4: Sinh học các cơ thể vô bào. Siêu giới Virus Chương 5: Sinh trưởng và...
Ký hiệu xếp giá: 578.757G434
Cuốn sách cung cấp những kiến thức về hoạt động sống của hệ sinh vật trong đất: Sinh học đất và các nhóm sinh vật chính thường gặp trong đất; Sinh học đất trong quá trình hình thành mùn và kết cấu...
Ký hiệu xếp giá: 612.015H401S
Cuốn sách này bao gồm 15 chương với hai nội dung chính là: Hóa sinh cấu trúc: giới thiệu cấu trúc, tính chất và chức năng các thành phần cấu tạo chủ yếu của tế bào; Hóa sinh chuyển hóa: giới thiệu...
Ký hiệu xếp giá: 612.015TR120TH
Trong phần 2 này, sách giới thiệu về chuyển hóa của glucid, lipid, protein và acid amin, hemoglobin, acid nucleic cũng như sự liên quan và điều hòa chuyển hóa của các chất. Phần 2 này cũng đề cập đến...
Đang xem: 1454