Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2851 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 333.72G763
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 502 8H450V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: các đại lượng điện cơ bản và chức năng cơ sở; biểu diễn phức dòng điện và mạch điện xoay chiều; những định luật cơ bản trong các mạng điện tuyến tính; mạch...
Ký hiệu xếp giá: 333.72G763
This book explores the theory and methods of systems analysis and computer modeling as applied to problems in ecology and natural resource management. It reflects the problems and conflicts between...
Ký hiệu xếp giá: 621.802 85T561T
Nội dung sách chủ yếu là thực hành qua 10 bài tập, sau mỗi bài tập đều có phần lý thuyết giúp bạn đọc hiểu rõ, sử dụng và khai thác có hiệu quả Visual Nastran trong công việc. Các bài tập đó là: cài...
Ký hiệu xếp giá: 577.5Tk
Phần 1: Môi trường đất - cơ thể sống Phần 2: Thành phần phi sinh vật trong môi trường sinh thái đất Phần 3: Sinh học trong môi trường sinh thái đất Phần 4: Thoái hóa sinh thái môi trường đất Phần 5:...
Ký hiệu xếp giá: 621.80151825N5768p 2019
Trình bày những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế; tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn; ứng dụng tính toán trên máy tính; tính toán một số mô hình; tính toán và mô phỏng động lực học cơ cấu.
Ký hiệu xếp giá: 577V500TR
Chủ đề: Sinh thái học
Cuốn sách này trình bày những nội dung chính sau: Các mối quan hệ tương tác giữa cơ thể và môi trường; quần thể sinh vật; quàn xã sinh vật; hệ sinh thái; sinh quyển và các khu sinh học; dân số, tài...
Ký hiệu xếp giá: 577M7268e 2008
Contents: natural history, individuals, polulation ecology, interactions, communities and ecosystems, large-scale ecology.
Ký hiệu xếp giá: 577O27f 2005
This book includes: The Scope of Ecology; The Ecosystem; Energy in Ecological Systems; Biogeochemical Cycles; Limiting and Regulatory Factors; Population Ecology; Community Ecology; Ecosystem...
Ký hiệu xếp giá: 577.14TK
Mục lục Chương I: Nước Chương II: Không khí Chương III: Tiếng ồn CHương IV: Chất thải CHương V: Sản xuất sạch và an toàn CHƯơng VI: Thiên nhiên Phần II: Sáu cộng cụ đòn bẩy của hành động Chương VII:...
Đang xem: 1354