Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
567 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.041Đa-T
Mục lục Chương I: Nghiên cứu lý luận về tài sản vô hình Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhãn hiệu hàng hóa Chương III: Thực trạng về quyền sở hữu trí tuệ, quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002 8Ng-S
Mục lục Chương I: Tiêu chuẩn truyền hình số Chương II: Truyền hình multmedia CHương III: Set- top- box CHương IV: STB-EEPROM và SERVER Chương V: Truyền hình chất lượng nâng cao và STB Chương VI: STB...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002 8Tr-M
1. Cơ sở về truyền hình tương tự 2. Video và Audio số 3. Phân phối tín hệu Bit - nối tiếp và ghép kênh dữ liệu 4. Nén tín hiệu Video và Audio số 5. Truyền hình Multimedia 6. Truyền hình số có độ phân...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 002Ky-H
Bài 1: Tổng quan truyền hình, tổng quan camara Bài 2: Ống kính Bài 3: Các tùy chọn trong nguyên lý truyền hình Bài 4: Mặt bia và quét bia Bài 5: Xử lý tín hiệu Bài 6: Mã hóa hay định dạng Video Bài...
Ký hiệu xếp giá: 621.384Ma-D
Chương 1: Đại cương về máy thu hình Chương 2: Bộ Anten - Fiđơ Chương 3: Một số linh kiện thường gặp trong máy thu hình bán dẫn Chương 4: Khối đổi kênh Chương 5: Tần khuếch đại trung tần chung Chương...
Ký hiệu xếp giá: 621.388 001Tr-H
Phần 1: Cơ sở lý thuyết truyền hình Phần 2: Truyền hình số Phần 3: Truyền hình màu
Ký hiệu xếp giá: 657.48TR120NG
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giới thiệu các mô hình tối ưu; Các mô hình tài chính doanh nghiệp; Các mô hình quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Các mô hình quyền chọn; Trái phiếu và...
Ký hiệu xếp giá: 332.028 5TR120TH 2013
Quyển sách này được biên soạn ra nhằm mục đích hướng dẫn cho các sinh viên ngành tài chính cũng như một số độc giả quan tâm lĩnh vực này sử dụng Excel để giải quyết một số tình huống tài chính đầu tư...
Ký hiệu xếp giá: 332.0285D6314T2
Hai chương đầu của cuốn sách trình bày hai phương pháp tính lãi cơ bản là lãi đơn và lãi kép. Chương 3 và chương 4 là hai chương ứng dụng các phép toán lãi đơn và lãi kép vào hai trong số những...
Ký hiệu xếp giá: 332.0285D6314T2011
Hai chương đầu của cuốn sách trình bày hai phương pháp tính lãi cơ bản là lãi đơn và lãi kép. Chương 3 và chương 4 là hai chương ứng dụng các phép toán lãi đơn và lãi kép vào hai trong số những...
Đang xem: 791