Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3021 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 150.796 07Ta-T
Chương I : Đối tuợng và nhiệm vụ của TLH TDTT Chương II : Đặc điểm tâm lý của hoạt động TDTT. Chương III : Cơ sở tâm lý của giảng dạy thể dục và huấn luyện thể thao. Chương IV : Chuẩn bị tâm...
Ký hiệu xếp giá: 158.658Ta-T
Chương I : Tâm lý học là 1 khoa học. Chương II : Các khái niệm tâm lý học. Chương III : Các lý thuyết vế tâm lý con người . Chương IV : Nhà doanh nghiệp Việt Nam. Chương V : Tâm lý người...
Ký hiệu xếp giá: 158.658Ta-D
Chương I : Nhập môn tâm lý học quản trị kinh doanh. Chương II : Một số vấn đề tâm lý học nhân cách người lao động. Chương III : Một số hiện tượng tâm lý xã hội phổ biến trong tập thể. Chương IV...
Ký hiệu xếp giá: 541.223Co-T
Chương 1: Đồng phân quang học Chương 2: Biến thể raxemic Chương 3: Đồng phân quang học do bất đối xứng phân tử Chương 4: Đồng phân hình học của các hợp chất có nối đôi trong phân tử Chương 5: Cấu...
Ký hiệu xếp giá: 153.69P3631C
Cuốn sách này hướng dẫn những vấn đề: Cách tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác như thế nào?; làm sao để nhận biết một số người đang nói dối; cách khiến người khác hợp tác với mình; phải làm thế nào...
Ký hiệu xếp giá: 530.429K9639l 1995
This book is a collection of 13 articles, written by experts, on different aspects of the physics and applications of liquid crystals. In addition to giving self-contained review articles with good...
Ký hiệu xếp giá: 153.69N322L
Joe Navarro - cựu nhân viên phản gián của FBI đồng thời là một chuyên gia về hành vi phi ngôn từ sẽ trình bày về cách đọc nhanh ý nghĩ của người khác, giúp giải mã các cảm xúc và hành vi, tránh những...
Ký hiệu xếp giá: 530.429B9328m 1993
This book contains: Small Angle Neutron Scattering (SANS) Studies on “Side-End Fixed” and “Side-On Fixed” Liquid Crystal Polymers ; Molecular Dynamics and Phase Transitions in Thioesters Studied by...
Ký hiệu xếp giá: 153.69P3631B
Cuốn sách này cung cấp những điều cần biết về ngôn ngữ cơ thể ở nơi làm việc để từ đó: gặt hái thành công trong giao dịch hoặc phỏng vấn , thuyết trình hiệu quả, giải mã và sử dụng ngôn ngữ cơ thể...
Đang xem: 1021