Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1321 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 398.895 97 Ca-V
Mục lục A. Tục ngữ - Ăn mặc- y phục - Buôn bán - tập thể cá nhân - Nghề nghiệp B. Ca dao - NHững bài đồng dao - Tình cảm gia đình - Đạo đức giáo dục - Công việc- lao động- văn hóa _ Chống tệ nạn xã...
Ký hiệu xếp giá: 398.959 7 NG527NGH
Sách nghiên cứu tục ngữ, ca dao về lịch sử. Nội dung sách gồm có: khảo cứu tục ngữ ca dao về lịch sử; sưu tầm, tuyển chọn và chú thích tục ngữ ca dao về lịch sử. Ngoài ra có phần phụ lục để tham khảo...
Ký hiệu xếp giá: 398.959 7 NG527NG
Tục ngữ ca dao kết tinh bản sắt, tinh hóa dân tộc từ ngàn đời. Sự phản ánh quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, ông bà và cháu, anh em họ hàng, làng, nước ... trong tục ngữ, ca dao là sự phản ánh những...
Ký hiệu xếp giá: 915.975 5 NG527Đ
Cuốn sách nghiên cứu về địa danh ở Phú Yên: sự hình thành, ý nghĩa của địa danh, phân loại địa danh, qua ca dao, tục ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 398.959 7 TR120Đ
Cuốn sách được chia thành 2 phần: Phần tục ngữ xếp theo vần chữ cái. Phần cao dao được xếp theo các chủ đề: Quê hương; Tình yêu lứa đôi; Hôn nhân gia đình; Lao động nghề nghiệp; Đấu tranh chống áp...
Ký hiệu xếp giá: 398.959 7 TR120Đ
Cuốn sách là bộ sưu tập các bài tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm được sắp xếp theo vần chữ cái từ A - Z và theo thứ tự thời gian.
Ký hiệu xếp giá: 394.125 973 9 Đ450D
Nội dung cuốn sách đề cập đến các khía cạnh của văn hóa ẩm thực Ninh Bình; sưu tầm giới thiệu ca dao, tục ngữ có nội dung về ẩn thực Ninh Bình.
Ký hiệu xếp giá: 398.095 97 TR309NG
Tập sách này chọn lọc trong kho tục ngữ những đơn vị thường dùng hay có khả năng sẽ dùng trong giao tiếp hiện tay và giải nghĩa chúng.
Ký hiệu xếp giá: 390.095 973 TR120TH
Cuốn sách là công trình nghiên cứu về ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ, thể hiện trong ca dao, tục ngữ. Mô hình ứng xử truyền thống, phác họa mô hình ứng...
Ký hiệu xếp giá: 398.095 971 63 NG527NGH
Nội dung cuốn sách nghiên cứu về văn hóa ẩm thực của người Việt Nam thể hiện trong ca dao tục ngữ dưới các góc nhìn khác nhau: góc nhìn địa chí, góc nhìn kỹ thuật chế biến món ăn và phong tục tập...
Đang xem: 920