Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2708 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03PH104V
Từ điển này có khoảng 28000 thuật ngữ bao gồm các lĩnh vực kỹ thuật vô tuyến điện, điện tử, thông tin liên lạc, điện thanh, siêu cao tần, bán dẫn, truyền hình... và các lĩnh vực hiện đại như máy tính...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 03L250KH
Cuốn từ điển này cung cấp những thuật ngữ chủ yếu là điện tử tin học. Ngoài ra, nó còn bao gồm cả những thuật ngữ có liên quan thuộc các lĩnh vực cơ sở như toán học, vật lý, hóa học, điện kỹ thuật và...
Ký hiệu xếp giá: 620.03H6786
Cuốn từ điển có trên 20.000 từ và thuật ngữ chuyên ngành điện tử viễn thông - tin học, lấy tiếng Anh làm gốc, được chuyển tương đương sang tiếng Pháp và dịch ra tiếng Việt.
Ký hiệu xếp giá: 004.03T550Đ
Cuốn từ điển đối chiếu Anh - Việt và Việt - Anh này gồm khoảng 80.000 thuật ngữ, bao quát gần như mọi chủ đề trong ba lĩnh vực tin học, điện tử, viễn thông.
Ký hiệu xếp giá: 510.3T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm 65.000 thuật ngữ bao quát gần như mọi chủ đề trong toán học, tin học và một số lĩnh vực có liên quan như cơ học, thống kê, vật lý... Các thuật ngữ được biên soạn theo nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 004.03PH513QU
Cuốn từ điển gồm khoảng 8.000 mục viết tắt thông dụng để diễn giải viết tắt và dịch ra tiếng Việt bao gồm nhiều lĩnh vực, chủ yếu là tin học - điện tử - viễn thông .
Ký hiệu xếp giá: 530.03Tu-T
PHẦN THỨ NHẤT: SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT SAI SỐ PHẦN THỨ HAI: GIỚI THIỆU DỤNG CỤ VÀ MÁY ĐO THÔNG DỤNG DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VẬT LÝ PHẦN THỨ BA: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÝ
Đang xem: 148