Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
539 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 537 Tr-T
Chương 1: Giải tích vectơ Chương 2: Những định luật cơ bản của trường điện từ Chương 3: Trường điện tĩnh Chương 4: Một số phương pháp giải bài toán thường điện tĩnh Chương 5: Trường điện dừng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 537.071 1 Di-H
Chương 1: Tĩnh điện học Chương 2: Dòng điện không đổi Chương 3: Từ trường Chương 4: Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường Chương 5: Từ trường trong từ môi Chương 6: Cảm ứng điện từ Chương 7:...
Ký hiệu xếp giá: 538.36 B6524e 15
This book presents a selection of papers, written by Nicolaas Bloembergen and his associates during the years 1946–1962, on the subjects of nuclear magnetic relaxation, paramagnetic relaxation and...
Ký hiệu xếp giá: 530.412 S1116s 13
This book contains 15 chapters: magnetic flux in interfaces in YBCO; the symmetry of the superconducting order parameter and low-field magnetic properties in high-temperature superconductors; the...
Ký hiệu xếp giá: 539.7 C6788a 2004
This invaluable book presents papers written during the last 40 years by Claude Cohen-Tannoudji and his collaborators on various physical effects which can be observed on atoms interacting with...
Ký hiệu xếp giá: 363.703 T550Đ
Cuốn từ điển này bao gồm hai lĩnh vực chính có liên quan mật thiết với nhau: Khoa học và quản lý môi trường; Phát triển bền vững.
Ký hiệu xếp giá: 332.632 03 Đ115QU
Cuốn từ điển này tập hợp và giải nghĩa các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán. Từ điển giải nghĩa theo nghiệp vụ tài chính chứng khoán chứ không giải thích theo...
Ký hiệu xếp giá: 332.6403957 S6981
Từ điển cung cấp và giải thích những thuật ngữ về cổ phiếu và chứng khoán bằng tiến Hàn Quốc.
Ký hiệu xếp giá: 530.14 Ly-H
PHẦN A: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT HỆ NHIỀU HẠT Chương 1: Phương pháp lượng tử hoá lần thứ hai Chương 2: Phương pháp biến phân: các gần đúng Hartree và Hartreefock Chương 3: Phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 658.83 Th-S
Chương 1: Tổng quan về thị trường hàng hoá giao sau Chương 2: Thị trường hàng hoá giao sau có tổ chức Chương 3: Giá cả trong giao dịch hàng hoá giao sau Chương 4: Vai trò của thị trường hàng hoá...
Đang xem: 1462