Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
30 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 691.302 959 7Bê-T
1. Dầm BTCT ứng lực trước PPB và viên Blốc Bêtông dùng làm sàn và mái nhà 2. Cốt liệu Bêtông - Phương pháp hóa học xác định khả năng phản ứng kiềm - Silic
Ký hiệu xếp giá: 691.029 597Ca-D
Chủ đề: TCXD -- TC VLXD
1. Gạch Bê tông tự chèn 2. Gạch BLốc bê tông 3. Vật liệu chịu lửa - phương pháp thử 4. Vật liệu chịu lửa Alumosilicat - Phương pháp phân tích hóa học 5. Nguyên liệu sản xuất vật liệu chịu lửa Samốt -...
Ký hiệu xếp giá: 691.029 597Ki-T
Chủ đề: TCXD -- TC VLXD
1. Nhà cao tầng- công tác khảo sát địa kĩ thuật 2. Nhà cao tầng- kĩ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công 3. Nhà cao tầng- thiết kế cấu tạo bêtông cốt thép toàn khối 4. Nhà cao tầng- thiết kế cọc...
Ký hiệu xếp giá: 691.702 959 7Th-T
1. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 1 : Yêu cầu chung 2. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 2 : Dây kéo nguội 3. Thép cốt Bêtông dự ứng lực - Phần 3 : Dây tôi và Ram 4. Thép cốt Bêtông dự ứng lực -...
Ký hiệu xếp giá: 691.029 597Va-D
Chủ đề: TCXD -- TC VLXD
1. Gạch rỗng đất sét nung 2. Gạch đặc đất sét nung 3. Gạch xây- Phương pháp thử : Xác định cường độ nén 4. Gạch gốm ốp lát - yêu cầu kỹ thuật 5. Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử 6. Vật liệu chịu...

Trước

01

02

03

Sau

Đang xem: 1768