Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2296 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Word
Phần 1: Làm quen với màng hình của Word 97 Phần 2: Nhập và hiệu chỉnh dữ liệu Phần 3: Quản lý các tập tin trong Word 97 Phần 4: Định dạng trang tài liệu Phần 5: Các kỹ thuật hiệu chỉnh khác Phần 6:...
Ký hiệu xếp giá: 004.015 1 Ph-H
Chương 1: Phương pháp tổng quát để giải một bài toán Chương 2: Các bài toán cơ bản Chương 3: Các đề thi tin học quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Vài nét về thiên nhiên Quan lại phong kiến , lưu dân và người tù đày Đất giồng và cọpsấu Bước đầu lập nghiệp Khai khẩn phía tây nam Đất đai làng xã và điền chủ Thói ăn nết ở Ruộng vườn...
Ký hiệu xếp giá: 810.93 TK
Phần I : Vài nét về thiên nhiên Quan lại phong kiến , lưu dân và người tù đày Đất giồng và cọpsấu Bước đầu lập nghiệp Khai khẩn phía tây nam Đất đai làng xã và điền chủ Thói ăn nết ở Ruộng vườn...
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Nh-H
Phần 1: Đại cương về tin học Phần 2: Hệ điều hành Phần 3: Các phần mềm tiện ích Phần 4: Các phần mềm xử lý văn bản, bảng tính
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Word
1. Môi trường Word 2000 2. Sử dụng các lệnh Menu 3. Thực hành
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-B
Chương 1: Học đánh máy tính với Newtouch Chương 2: Hệ điều hành Microsoft Windows Chương 3: Xử lý văn bản với Word 2000 Chương 4: Xử lý bảng tính với EXcel 2000 Chương 5: Quản lý CSDL với Access 2000...
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-C
Phần 1: Những kiến thức cơ bản về tin học Phần 2: Ngôn ngữ lập trình Pascal
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Ti-C
Phần 1: Hệ điều hành MS DOS Phần 2: Soạn thảo văn bản tiếng Việt Phần 3: Ngôn ngữ lập trình Pascal
Đang xem: 1116