Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
124 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.34P500M
Contents: Actual Test 01 - Part 1: American History; Part 2: Sociology; Actual Test 02 - Part 1: Anatomy, Part 2: Enviromental Science; Actual Test 03 - Part 1: Geography, Part 2: World History;...
Ký hiệu xếp giá: 428TOEFL
Phần giới thiệu Bài thi thử Phần 1: Nghe hiểu Phần 2: Cấu trúc và lỗi trong văn viết Phần 3: Đọc hiểu Phần 4: Bài kiểm tra viết tiếng Anh Bài thực hành 01 Bài thực hành 02 Tapescripts Answer Key Index
Ký hiệu xếp giá: 428TOEFL
Part one : The test of English as a foreign Language Part two : Sample Questions and test - Taking Strategies Part three : Six Practice ToEFL tests Part four : Tapescripts for Practice tests
Ký hiệu xếp giá: 428.3La-L
Bài 1. Greetings Bài 2. For Helpngs Bài 3. Shopping Bài 4. How are you feeling? ....
Ký hiệu xếp giá: 428.3M100C
This book includes topics: Management; Production and operations management; marketing.
Ký hiệu xếp giá: 428.0076K494 2
Giáo trình này giới thiệu các câu hỏi từ đề thi TOEIC thực tế được tổ chức hàng tháng, trình bày những nội dung trọng tâm gần với bài thi TOEIC, trình bày cụ thể về Listening Comprehension và Reading...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6S676
Nội dung sách gồm hai phần: nghe và đọc hiểu. Phần nghe gồm 12 bài. Phần đọc gồm 20 bài với các chủ đề: Family, Education / Campus life, Food / Restaurant, Health, Men / Women, Fashion / Shopping ...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L887l 2009
Gives students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC test preparation course or for self-study, the Advanced...
Ký hiệu xếp giá: 428.3L300G
Sách gồm 15 units: tại sao anh không mặc cái áo sơ mi này, tôi nghĩ là tôi cần một công việc mới, em cũng yêu anh, nó dành cho ai vậy, tại sao anh thích bãi biển, con cần một cái áo sơ mi mới, cô đẹp...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6T400E
Đang xem: 3002