Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
124 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.0076K494 2
Giáo trình này giới thiệu các câu hỏi từ đề thi TOEIC thực tế được tổ chức hàng tháng, trình bày những nội dung trọng tâm gần với bài thi TOEIC, trình bày cụ thể về Listening Comprehension và Reading...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6S676
Nội dung sách gồm hai phần: nghe và đọc hiểu. Phần nghe gồm 12 bài. Phần đọc gồm 20 bài với các chủ đề: Family, Education / Campus life, Food / Restaurant, Health, Men / Women, Fashion / Shopping ...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076L887l 2009
Gives students the skills, strategy, practice, and confidence they need to increase their scores on the new TOEIC test. Ideal for a TOEIC test preparation course or for self-study, the Advanced...
Ký hiệu xếp giá: 428.007 6T400E
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T6559 5
Quyển sách bao gồm 30 bài giảng chiến lược được chia thành các chủ điểm cụ thể, rõ ràng như cấu trúc, ngữ pháp, cụm từ, từ vựng ... Các vấn đề được trình bày, phân tích rõ ràng, cụ thể và được minh...
Ký hiệu xếp giá: 428.4T655
Giáo trình này trình bày ngắn gọn các điểm ngữ pháp, từ vựng, cụm từ thường được sử dụng trong thực tế. Giáo trình trình bày các bài đọc mẫu theo các chủ đề khác nhau thường xuất hiện trong bài thi...
Ký hiệu xếp giá: 428.0076T2384v 2014
Sách gồm các bài học: present tense; past tense; geruds/infinitives; subject-verb agreement; auxiliaries; ralative pronouns; nouns/pronouns; adjectives/ adverbs; comparisons; conjunctions; modifiers;...
Ký hiệu xếp giá: 428.3La-L
Bài 1. Greetings Bài 2. For Helpngs Bài 3. Shopping Bài 4. How are you feeling? ....
Ký hiệu xếp giá: 428.3M100C
This book includes topics: Management; Production and operations management; marketing.
Ký hiệu xếp giá: 428.34P500M
Contents: Actual Test 01 - Part 1: American History; Part 2: Sociology; Actual Test 02 - Part 1: Anatomy, Part 2: Enviromental Science; Actual Test 03 - Part 1: Geography, Part 2: World History;...
Đang xem: 2816