Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
485 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.403 H111
This book includes: The Information Age in Which You Live Changing the Face of Business; Information Technology Systems; Strategic and Competitive Opportunities; Databases and Data Warehouses;...
Ký hiệu xếp giá: 659.1 M3977
Chủ đề: Quảng cáo
Giới thiệu 100 ý tưởng viết quảng cáo khác nhau, giúp cho các doanh nghiệp có thể tìm hiểu và áp dụng viết quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của mình.
Ký hiệu xếp giá: 658.872 T871F
Giới thiệu về chiến lược Facebook marketing cho công việc kinh doanh của cá nhân hay các doanh nghiệp có quy mô từ lớn đến nhỏ.
Ký hiệu xếp giá: 343.082 959 7 Ho-H
Phần 1: Hỏi đáp về quảng cáo khuyến mại hội chợ - Triển lãm thương mại Phần 2: Các quy định về quảng cáo khuyến mại hội chợ - Triển lãm thương mại Phần 3: Các quy định về xử phạt vi phạm hành chánh...
Ký hiệu xếp giá: 659.1 S947
Contents: The basics; Business Principles; Writing Successful Ads; The layout: Making it sell; Final Points to remember; Just did it; Getting into action; About the Author; Recommended Reading list;...
Ký hiệu xếp giá: 658.8 B5753
Giới thiệu các phương pháp lập kế hoạch cho marketing online, marketing trực tiếp, lập kế hoạch chiến lược, nghiên cứu khách hàng và xác định mục tiêu, thực thi kế hoạch marketing, đánh giá kết quả...
Ký hiệu xếp giá: 659.1 Ng-C
Chương 1: Quảng cáo phương tiện chủ yếu Để phổ biến thông tin Chương 2: Kế hoạch hoá chiến dịch quảng cáo Chương 3: Các phương tiện thông tin và các vật mang quảng cáo Chương 4: Kiểm tra hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 659.1 V986Q
Chủ đề: Quảng cáo
Sách giới thiệu về quảng cáo và thiết kế chương trình, chiến lược quảng cáo. Một số hình thức quảng cáo hiệu quả nhất của thế kỷ XX.
Đang xem: 801