Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
732 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.066651 H6684b 2019
This book is a collection of nearly 250 shortened or adapted business letters that were actually emailed, faxed, or posted. While the letters vary in complexity and length, all samples are comprised...
Ký hiệu xếp giá: 657.75 P743
CONTENTS: Introduction; Using Your Computer Effectively; Get the Most from Your Computer; Discover the Internet; Business Resources When Traveling; Letters; Make Your Letters Look Good; Memos; ...
Ký hiệu xếp giá: 808.06665 W932
Contents: fundamentals of business english; principles of procedure writing; writing letters and memos; writing successful proposals; writing reports; writing for e-mail; preparing powerful...
Ký hiệu xếp giá: 658.848 B816
Contents: International trade; Advantages of trading overseas and the role of the export and shipping office; Characteristics of international transport modes: 1; Characteristics of international...
Ký hiệu xếp giá: 651.7 B9793
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Một văn bản hiệu quả, chiến lược nhập đề, bản thảo đầu tiên, để có một bài viết hay, hoạt động viết thường nhật, thuyết trình, hậu trường, thuyết trình...
Ký hiệu xếp giá: 658.872 T535m 2013
Tập 1 trình bày về Internets - Mạng thương mại điện tử, khái quát thương mại điện tử, hạ tầng kinh tế - xã hội thương mại điện tử, website và cơ sở dữ liệu thương mại điện tử; Các hình thức giao dịch...
Ký hiệu xếp giá: 658.4 KH103L
Khởi nghiệp - Vào đời - ... muôn hình vạn trạng nhưng là bước đi đầu tiên quan trọng nhất của mỗi con người. Cuốn sách này là một sự gợi ý giúp bạn tham khảo khi bước vào đời.
Ký hiệu xếp giá: 658.84 F161 2014
Tiếp thị mạng lưới là ngành kinh doanh đang phát triển nhanh, tuy nhiên ngày nay có rất nhiều sự nhầm lẫn về ngành kinh doanh này, đặc biệt là sự nhầm lẫn nó với mô hình kinh doanh đa cấp kim tự...
Ký hiệu xếp giá: 910.203 TR120M
Sách tập hợp và giới thiệu các địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới, tên các nước, tên các địa danh của từng nước được sắp xếp thoe thứ tự vần chữ cái.
Ký hiệu xếp giá: 153 B9925b
Với Bản Đồ Tư Duy Cho Trẻ Thông Minh, Tony Buzan hướng các em học sinh tập trung vào phần trọng tâm, cũng như tất cả các chi tiết khác có liên quan. Công cụ này có thể giúp các em sử dụng được cả hai...
Đang xem: 7016