Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
488 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.632PH105TH
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Triết lý phân tích kỹ thuật; Lý thuyết Dow; Thiết kế các đồ thị; Những nội dung cơ bản về đường xu hướng; Các mẫu hình đảo chiều chính; Các mẫu hình...
Ký hiệu xếp giá: 332.632B510K
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Giá trị của đồng tiền theo thời gian; Lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán; Phân tích chứng khoán; Phân tích lựa chọn trái phiếu; Phân tích lựa...
Ký hiệu xếp giá: 332.632NG527TH
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về thị trường chứng khoán; Thị trường chứng khoán: chức năng, tổ chức và nguyên tắc hoạt động; Cổ phiếu- chứng khoán chủ sở hữu; Chứng khoán nợ- trái...
Ký hiệu xếp giá: 332.632B9321B
Nội dung sách gồm 3 phần: phần một là ôn tập lý thuyết và bài tập: giá trị của đồng tiền theo thời giá, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, định giá trái phiếu, phân tích công ty niêm yết,...
Ký hiệu xếp giá: 332.632B300QU
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bao gồm: kinh nghiệm đầu tư, kỹ năng đầu tư, chiến lược đầu tư.
Ký hiệu xếp giá: 332.632076V9465C
Cuốn sách này cung cấp những câu hỏi trắc nghiệm và những bài tập cơ bản của từng chuyên đề trong môn thị trường chứng khoán. Mỗi chương của cuốn sách đều có phần ôn tập lý thuyết từ cơ bản đến nâng...
Ký hiệu xếp giá: 332.632N5768c 2011
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: các khái niệm cơ bản về chỉ số và đầu tư chứng khoán; các công ty chỉ số và chỉ số nổi tiếng trên thế giới; thị trường chứng khoán Việt Nam và các chỉ số; giới...
Ký hiệu xếp giá: 333.64Ch-K
Chương 1: Cổ phiếu Chương 2: Chứng khoán nợ và các loại chứng khoán khác Chương 3: Hoạt động thị trường chứng khoán Chương 4: Phương pháp định giá tài sản tài chính giá trị quy về hiện tại Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 333.64Ch-K
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của đầu tư chứng khoán; Chương 2: Chứng khoán; Chương 3: Thị trường chứng khoán; Chương 4: Lợi nhuận dự kiến và rủi ro; Chương 5: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân...
Đang xem: 900