Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
311 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.632 B9321B
Nội dung sách gồm 3 phần: phần một là ôn tập lý thuyết và bài tập: giá trị của đồng tiền theo thời giá, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, định giá trái phiếu, phân tích công ty niêm yết,...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 B300QU
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bao gồm: kinh nghiệm đầu tư, kỹ năng đầu tư, chiến lược đầu tư.
Ký hiệu xếp giá: 332.632076 V9465C
Cuốn sách này cung cấp những câu hỏi trắc nghiệm và những bài tập cơ bản của từng chuyên đề trong môn thị trường chứng khoán. Mỗi chương của cuốn sách đều có phần ôn tập lý thuyết từ cơ bản đến nâng...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 N5768c 2011
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: các khái niệm cơ bản về chỉ số và đầu tư chứng khoán; các công ty chỉ số và chỉ số nổi tiếng trên thế giới; thị trường chứng khoán Việt Nam và các chỉ số; giới...
Ký hiệu xếp giá: 333.64 Ch-K
Chương 1: Cổ phiếu Chương 2: Chứng khoán nợ và các loại chứng khoán khác Chương 3: Hoạt động thị trường chứng khoán Chương 4: Phương pháp định giá tài sản tài chính giá trị quy về hiện tại Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 333.64 Ch-K
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của đầu tư chứng khoán; Chương 2: Chứng khoán; Chương 3: Thị trường chứng khoán; Chương 4: Lợi nhuận dự kiến và rủi ro; Chương 5: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân...
Ký hiệu xếp giá: 332.64 Ch-K
Chương 1: Khái quát về thị trường tài chính Chương 2: Những vấn đề chung của Thị trường chứng khoán Chương 3: Các loại hình doanh nghiệp và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 Đ125T
Sách gồm những nội dung chính sau: tiến trình đầu tư chứng khoán; phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường - quyết định phân bổ tài sản toàn cầu; phân tích thị trường chứng khoán; phân tích ngành; phân...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 P2229
Contents: Equity Shares and Preferred Shares; Dividend Discount Models; Margin Trading and Short Selling: An International Perspective; Stock Market Indices; Sources and References; Solutions to end...
Đang xem: 1921