Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1147 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.642 959 7 Th-N
Chương 1: Thị trường chứng khoán - tổng quan Chương 2: Đại cương về thị trường chứng khoán Chương 3: Chứng khoán Chương 4: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán...
Ký hiệu xếp giá: 332.65 L250V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, tổng quan về thị trường chứng khoán hệ thống quản lí và điều hành sở giao dịch, chứng khoán, phát hành chứng khoán,...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 B9321B
Nội dung sách gồm 3 phần: phần một là ôn tập lý thuyết và bài tập: giá trị của đồng tiền theo thời giá, lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư chứng khoán, định giá trái phiếu, phân tích công ty niêm yết,...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 B300QU
Cuốn sách này trình bày, hướng dẫn những bí quyết để thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bao gồm: kinh nghiệm đầu tư, kỹ năng đầu tư, chiến lược đầu tư.
Ký hiệu xếp giá: 332.632076 V9465C
Cuốn sách này cung cấp những câu hỏi trắc nghiệm và những bài tập cơ bản của từng chuyên đề trong môn thị trường chứng khoán. Mỗi chương của cuốn sách đều có phần ôn tập lý thuyết từ cơ bản đến nâng...
Ký hiệu xếp giá: 332.632 N5768c 2011
Cuốn sách trình bày những nội dung sau: các khái niệm cơ bản về chỉ số và đầu tư chứng khoán; các công ty chỉ số và chỉ số nổi tiếng trên thế giới; thị trường chứng khoán Việt Nam và các chỉ số; giới...
Ký hiệu xếp giá: 333.64 Ch-K
Chương 1: Cổ phiếu Chương 2: Chứng khoán nợ và các loại chứng khoán khác Chương 3: Hoạt động thị trường chứng khoán Chương 4: Phương pháp định giá tài sản tài chính giá trị quy về hiện tại Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 333.64 Ch-K
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của đầu tư chứng khoán; Chương 2: Chứng khoán; Chương 3: Thị trường chứng khoán; Chương 4: Lợi nhuận dự kiến và rủi ro; Chương 5: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân...
Ký hiệu xếp giá: 332.64 Ch-K
Chương 1: Khái quát về thị trường tài chính Chương 2: Những vấn đề chung của Thị trường chứng khoán Chương 3: Các loại hình doanh nghiệp và quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện...
Đang xem: 1067