Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2661 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 532 Th-C
Chương 1: Các tính chất cơ bản của chất lỏng Chương 2: Tĩnh học của chất lỏng Chương 3: Động học và động lực học của chất lỏng Chương 4: Sức cảng thủy lực Chương 5: Chuyển động trong ống có áp Chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Th-C
Chương 1: Tài nguyên nước & nguồn năng lượng nước Chương 2: Phương pháp khai thác nguồn năng lượng nước Chương 3: Lưu vực và dòng chảy trên lưu vực Chương 4: Hồ chứa và điều tiết dòng chảy Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Th-C
Chương 1: Tài nguyên nước & nguồn năng lượng nước Chương 2: Phương pháp khai thác nguồn năng lượng nước Chương 3: Lưu vực và dòng chảy trên lưu vực Chương 4: Hồ chứa và điều tiết dòng chảy Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Ng-Tr
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực 1. Những vấn đề cơ bản của áp suất 2. Sự lưu động 3. Các thành phần cơ bản của hệ thống thuỷ lực 4. Những ưu điểm của hệ thống thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Th-L
Chương 1: Dòng chảy đều trong lòng dẫn hở Chương 2: Dòng chảy ổn định , không đều thay đổi dần trong lòng dẫn hở Chương 3: Nước chảy Chương 4: Đập tràng và công trình tràn Chương 5: Nối tiếp và tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 532.5 L.Đ-L
Mục lục CHương I: Chất lỏng lý tưởng Chương II: Chất lỏng nhớt Chương III: Tính chảy rối Chương IV: Lớp biên Chương V: Sự dẫn nhiệt trong chất lỏng Chương VI: Sự khuếch tán Chương VII: Hiện tượng mặt...
Ký hiệu xếp giá: 532 Th-L
Chương 9: Chuyển động ổn định không đều trong lòng dẫn hở Chương 10: Nước chảy Chương 11: Đập tràng Chương 12: Nối tiếp và tiêu năng ở hạ lưu công trình Chương 13: Chảy qua cửa cống Chương 14: Công...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Ng-Tr
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực 1. Những vấn đề cơ bản của áp suất 2. Sự lưu động 3. Các thành phần cơ bản của hệ thống thuỷ lực 4. Những ưu điểm của hệ thống thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ...
Ký hiệu xếp giá: 620.106 Th-L
Chương 1: Dòng chảy đều trong lòng dẫn hở Chương 2: Dòng chảy ổn định , không đều thay đổi dần trong lòng dẫn hở Chương 3: Nước chảy Chương 4: Đập tràng và công trình tràn Chương 5: Nối tiếp và tiêu...
Ký hiệu xếp giá: 532 C460H
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Các tính chất vật lý của chất lỏng và khí; Sự cân bằng của chất lỏng và khí; Động học chất lỏng; động lực học chất lỏng không nhớt, không nén được -...
Đang xem: 1067