Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
56 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 331.159 775 TK
Phần 1: Một số vấn đề cơ sở lý luận về các đặc trưng của thị trường lao động; Phần 2: Nhận dạng thị trường lao động TP.HCM trong giai đoạn chuyển đổi nền kinh tế; Phần 3: Một số giải pháp nhằm phát...
Ký hiệu xếp giá: 910.359 597 TK
Phần 1: Sài Gòn thời tiền sử; Phần 2: Đất Gia Định từ thế 7 đến thế kỷ 16 ; Phần 3: Địa lý lịch sử Thành Phố Phần 4: Lược sử Thành Phố TP.HCM Phần 5: Tổng luận
Ký hiệu xếp giá: 380
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương; Chương 2: Phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của TP. Hồ Chí Minh; Chương 3: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - Văn bản pháp quy 1) Tổ chức bộ máy 2) Kinh tế II - Văn bản cá biệt 1) Nội chính văn xã 2) Kinh tế 3) Quản lý đô thị 4) Xếp hạng doanh nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Kinh tế 4) Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Tổ chức nhân sự 4) Kinh tế 5) Quản lý đô thị 6)...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Kinh tế 4) Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức nhân sự 3) Kinh tế 4) Xếp hạng doanh nghiệp 5) Giải thể...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Kinh tế 4) Quản lý đô thị II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Kinh tế 4) Quản lý đô thị 5) Giải thể công ty
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - VĂN BẢN PHÁP QUY 1) Nội chính văn xã 2) Kinh tế II - VĂN BẢN CÁ BIỆT 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Tổ chức nhân sự 4) Kinh tế 5) Giải thể công ty
Ký hiệu xếp giá: 343.597 75 Qu-D
I - Văn bản pháp quy 1) Nội chính văn xã 2) Tổ chức bộ máy 3) Tổ chức nhân sự 4) Kinh tế 5) Quản lý đô thị II - Văn bản cá biệt 1) Kinh tế 2) Xếp hạng doanh nghiệp 3) Giải thể công ty Phụ trương
Đang xem: 5755