Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
352 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.36Co-Q
Chương 1: Công nghệ thông tin sợi quang Chương 2: Công nghệ hệ thống thông tin quang Chương 3: Khái quát kỹ thuật lắp đặt tuyến cáp Chương 4: Thiết kế cáp quang trung kế đường dài Chương 5: Thiết kế...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 071 2PH104TH
Chủ đề: Thông tin quang
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về thông tin quang;nguyên lý biến đổi điện - quang, quang - điện; nguyên lý truyền ánh sáng trong cáp sợi quang; ghép kênh theo bước sóng; các phương pháp láp...
Ký hiệu xếp giá: 621.382 028Ma-Q
Chương 1: Sự ra đời và phát triển của chuyển mạch quang Chương 2: Kết cấu phân lớp và kết cấu mạng quang WDM Chương 3: Kết cấu chức năng và kết cấu điểm nút của mạng quang WDM Chương 4: Quản lý...
Ký hiệu xếp giá: 535.076L561D
Cuốn sách này trình bày các vấn đề quang lý và vật lý lượng tử, bao gồm: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, quang học lượng tử, thuyết nguyên tử của Bo, cơ học lượng tử, nguyên...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Ký hiệu xếp giá: 535.1Co-L
Chương 39: Quang hình học Chương 40: Giao thoa Chương 41: Nhiễu xạ Chương 42: Lý thuyết tương đối Chương 43: Vật lý lương tử I Chương 44: Vật lý lương tử II Chương 45: Nguyên tử Chương 46: Sự dẫn...
Ký hiệu xếp giá: 535H100L
Tập sáu cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, thuyết tương đối, sau đó là vật lý lượng tử, nguyên tử, hạt nhân và cuối cùng là năng lượng hạt nhân.
Ký hiệu xếp giá: 681.4Ng-L
Mục lục CHương I: Các dạng bề mặt chi tiết quang và đặc tính công nghệ của chúng Chương II: vật liệu thủy tinh quang học CHương III: Cơ sở lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang CHương IV: Ảnh...
Ký hiệu xếp giá: 621.36L250QU
Chủ đề: Quang học
Sách gồm những nội dung chính sau: tổng quan về kỹ thuật thông tin quang; sợi quang; bộ phát quang; bộ thu quang; hệ thống thông tin quang.
Ký hiệu xếp giá: 621.36H250TH
Chủ đề: Quang học
Sách gồm những nội dung chính sau: hệ thống thông tin quang WDM, khuếch đại quang, truyền tải IP/WDM, hệ thống thông tin quang coherent.
Đang xem: 573