Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1405 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 532Ph-L
Chương 1: Các phương trình cơ bản của dòng lưu chất Chương 2: Chuyển động rối của dòng lưu chất và mô hình hoá Chương 3: Phương pháp khối hữu hạn Chương 4: Phương pháp khối hữu hạn đối với bài toán...
Ký hiệu xếp giá: 512.004Ph-H
Phần 1: Những kiến thức cơ sở Phần 2: Bài toán biến dạng tĩnh Phần 3: Bài toán động lực học Phần 4: Các bài toán phi tuyến và trường Phần 5: Ứng dụng thực hành Phương pháp phần tử hữu hạn
Ký hiệu xếp giá: 512.004Ph-H
MỤC LỤC Chương 1: Những nguyên lý của cơ học vật rắn biến dạng Chương 2: Phương pháp phần tử hữu hạn Chương 3: Tính chất cơ học của đất Chương 4: Tính chất cơ học của đá Chương 5: Giải các bài toán...
Ký hiệu xếp giá: 621.80151825N5768p 2019
Trình bày những khái niệm cơ bản về phân tích thiết kế; tổng quan về phương pháp phần tử hữu hạn; ứng dụng tính toán trên máy tính; tính toán một số mô hình; tính toán và mô phỏng động lực học cơ cấu.
Ký hiệu xếp giá: 621.2He-N
Chương 1: Nguyên lý thuỷ lực Chương 2: Bình chứa dầu và phụ tùng Chương 3: Bơm thuỷ lực Chương 4: Nguyên lý của bộ tác động trong hệ thống thuỷ lực Chương 5: Nguyên lý làm việc của Van Chương 6: Các...
Ký hiệu xếp giá: 532.360 76Ho-C
Mục lục Phần I: Thủy khí động lực học Chương I: Thủy động lực học Chương II: Khí động lực học Phần II: Máy thủy khí Chương I: Bơm Chương II: QUạt Chương III: Máy nén Chương IV: Tuabin khí Chương V:...
Ký hiệu xếp giá: 621.2Tr-M
PHẦN I: LÝ THUYẾT CƠ SỞ Chương 1: Các vấn đề chung Chương 2: Chất lỏng làm việc Chương 3: Mất mát thuỷ lực PHẦN II: CÁC PHẦN TỬ THÔNG DỤNG Chương 4: Bơm và động cơ thuỷ lực Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 531.67Ca-N
Chương 1: Động học chất điểm Chương 2: Động lực học chất điểm Chương 3: Các định luật bảo toàn trong Cơ học Chương 4: Cơ học tương đối tính Chương 5: Cơ học vật rắn Chương 6: Các dao động Cơ Chương...
Ký hiệu xếp giá: 531.11Cơ-Đ
Mục lục Chương I: Các khái niệm và hệ tiên đề của động lực CHương II: Phương trình vi phân của chuyển động ChươngIII: Các định lý tổng hợp của động lực CHương IV: Nguyên lý di chuyển khả thi Chương...
Ký hiệu xếp giá: 005.133 512Đi-T
Mục lục Chương I: Cấu trúc và các thư mục lệnh của ansys Chương II: Sử dụng các lệnh trong ansys Chương III: Các bài toán ứng dụng và nâng cao
Đang xem: 1492