Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2785 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 425NG527PH
Phần I cuốn sách trình bày những điều căn bản về giới từ nói chung, các giới từ chính và một số lỗi thông thường mà người học hay mắc phải. Phần II giới thiệu cách sử dụng giới từ tiếng Anh, bao gồm:...
Ký hiệu xếp giá: 425Ti-T
Chương I : Tính từ. Chương II : Trạng từ. Chương III : Giới từ. Chương IV : Liên từ.
Ký hiệu xếp giá: 425L655T
Trong cuốn sách này giới từ và thành ngữ được sắp xếp theo từng nhóm đề tài như giới từ theo sau danh từ, tính từ, động từ; giới từ trong các động từ kép; các thành ngữ liên quan đến các bộ phận cơ...
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465O983 2005
Contains illustrations and diagrams which explain business concepts such as decision-making. This dictionary features notes which help to build vocabulary, and explain the difference between words...
Ký hiệu xếp giá: 004.03P997
This dictionary has a collection of 100.000.000 words of both written and spoken English. Many of examples in the dictionary are corpus-based.
Ký hiệu xếp giá: 423.956 959 22T550Đ
Từ điển này gồm 384 chủ đề với 28.000 mục từ và minh họa có đánh số. Các chủ đề bao quát mọi mặt đời sống con người. Phần cuối là phần tra cứu các từ tiếng Nhật có trong từ điển theo thứ tự bảng chữ...
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22Đ115NG
Cuốn từ điển này gồm 175.000 từ và định nghĩa bao gồm các lĩnh vực: ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội.
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22T550Đ
Cuốn từ điển này được biên soạn trên cơ sở cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary, 1992 là cuốn từ điển mới của nước Anh. Bên cạnh việc dịch lời giải nghĩa các từ ngữ trong nguyên bản tiếng Anh ra...
Đang xem: 741