Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2735 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.1Ba-A
CONTENTS 1. Learning 2. Word Formation 3. Phrase building 4. Parts of speech 5. Connecting and linking 6. Topics 7. Notional concepts 8.Varieties of English
Ký hiệu xếp giá: 428.1C238
Suitable for intermediate/upper-intermediate learners of English (CEF level B1-B2), Collins Business Vocabulary in Practice presents business words in context and exercises to help you remember them....
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465B774
Contents: Jobs; Department; Office equipment; The internet; Emailing; Formal letters; Job applications; Promotion and unemployment; Working conditions; Pay and benefits; Giving opinions; Meetings;...
Ký hiệu xếp giá: 428Ba - U
Giới thiệu Bảng liệt kê các đề mục Các từ được dùng trong giải thích Mẫu tự phiên âm Cách sử dụng từ trong tiếng Anh Bảng chỉ mục
Ký hiệu xếp giá: 428.1NG527PH
Sách giới thiệu cách sử dụng của khoảng 300 tiếp đầu ngữ và vị ngữ trong tiếng Anh, có cí dụ minh họa cụ thể.
Ký hiệu xếp giá: 428.1Mc-M
CONTENTS Aspectes of vocabulary learning Word formation Work and study People and relationships Leisure and lifestyle Travel the environment Society and institutions The media Health Technology Basic...
Ký hiệu xếp giá: 428.1Ho-A
MỤC LỤC Chương 1: Bắt đầu xây dựng từ vựng của bạn Chương 2: Nhóm từ Chương 3: Các đề tài Chương 4: Cấu tạo từ Chương 5: Viết và cách phát âm Chương 6: Những từ đi với nhau Chương 7: Các tình huống...
Ký hiệu xếp giá: 428.1Ho-Đ
MỤC LỤC 1. Việc đi lại và phương tiện vận chuyển 2. Công việc 3. Cuộc sống trong nhà 4. Người ta 5. Thức ăn và thức uống 6. Thể thao 7. Sức khỏe 8. Địa lý 9. Khí hậu 10. Kỳ nghỉ 11. Một nơi để sống...
Đang xem: 1155