Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2593 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71H108H
Cuốn sách này nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếng Anh của một số nhân viên phục vụ trong ngành du lịch, gồm 7 nội dung chính: nghênh tiếp, khách sạn, đồ ăn thức uống, phương tiện giao thông, trong...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71S727
BBC World News English bao gồm các bản tin thời sự của các nhà báo đã được trao giải thưởng và được chọn lọc từ các bản tin hay nhất được phát trên đài BBC. Những vấn đề chính được đề cập trong các...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71B553
BBC World News English bao gồm các bản tin thời sự của các nhà báo đã được trao giải thưởng và được chọn lọc từ các bản tin hay nhất được phát trên đài BBC. Những vấn đề chính được đề cập trong các...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71G761
This book includes contents: You anh your company, Planning a trip, Away on business, Visiting a company, New developments, Arrangements, Describing and comparing, Life stories, Dealing with...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71G761
This book includes contents: You anh your company, Planning a trip, Away on business, Visiting a company, New developments, Arrangements, Describing and comparing, Life stories, Dealing with...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71L250H
Cuốn sách sưu tầm và giới thiệu những thành ngữ tiếng Anh thường gặp trong lĩnh vực thương mại, có giải nghĩa tiếng Việt và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527TH
Cuốn sách cung cấp từ vựng và thông tin cần thiết để thực hiện công việc trong ngành khách sạn. Đó là: thực hành các cuộc đàm thoại thực tế để dùng trong công việc; học cách nói chuyện với khách,...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71NG527TH
Cuốn sách cung cấp từ vựng và thông tin cần thiết để thực hiện công việc trong nhà hàng, bao gồm: các bài đàm thoại, cách nói chuyện với người quản lý và các đồng nghiệp, học cách làm việc theo tinh...
Ký hiệu xếp giá: 428.240 71E58
Nội dung cuốn sách cung cấp các từ vựng, mẫu câu, các đoạn hội thoại mẫu, bài tập liên quan đến các chủ đề thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn.
Đang xem: 432