Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4351 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.707 E100L
Sách dạy tiếng Hàn.
Ký hiệu xếp giá: 495.707 E100L
Sách dạy tiếng Hàn.
Ký hiệu xếp giá: 495.707 E100L
Sách dạy tiếng Hàn.
Ký hiệu xếp giá: 495.707 E100L
Sách dạy tiếng Hàn.
Ký hiệu xếp giá: 495.707 E100T
Sách dạy tiếng Hàn trình độ sơ cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 L527T
Đây là sách bài tập tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2, cung cấp từ vựng và ngữ pháp thường dùng cho sinh viên, rèn luyện văn phạm và đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 L527T
Đây là sách bài tập tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3, cung cấp từ vựng và ngữ pháp thường dùng cho sinh viên, rèn luyện văn phạm và đọc hiểu ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.707 6 CH400H
Sách này thích hợp cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn. Sách chứa các cấu trúc cơ bản của tiếng Hàn, luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.
Ký hiệu xếp giá: 495.78 C545
Đây là giáo trình dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn. Thông qua việc trình bày những cấu trúc cơ bản, các mẫu câu cùng những kiến thức nền tảng về văn hóa Hàn Quốc, giúp người học nắm bắt được...
Ký hiệu xếp giá: 495.78 C545
Sách bài tập tiếng Hàn thực hành 1 cung cấp nguồn tài liệu tự học nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết về những kiến thức được trình bày trong giáo trình tiếng Hàn thực hành 1. Sách cung cấp...
Đang xem: 1498