Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2856 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn: nhận biết được bảng chữ cái tiếng Hàn, nguyên âm - phụ âm, cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngành Hàn Quốc học môn đọc hiểu. Sách cung cấp kiến thức ở trình độ trên sơ cấp cho sinh viên, ở cấp độ này, sinh viên có thể phát âm tốt tiếng Hàn, đọc và dịch...
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách đưa ra những bài đọc hiểu theo từng chủ đề lớn, mỗi chủ đề lại có những chủ đề nhỏ hơn, trình bày những kiến thức ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách gồm nhiều chuyên đề đọc hiểu, mỗi chuyên đề lại có những chủ đề nhỏ giúp sinh viên có thể tiếp cận và hiểu được nội dung vấn đề một cách cặn kẽ.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 2
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 3
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 4
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 5
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 6
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Đang xem: 1540