Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2680 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 30 bài khóa và 10 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại, bổ sung từ vựng và luyện tập ngữ pháp trình độ sơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2. Giáo trình gồm 33 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại, bổ sung từ vựng và luyện tập ngữ pháp trình độ sơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 33 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại trình độ trung cấp 1, bổ sung từ vựng và luyện tập...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 4. Giáo trình gồm 35 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại trình độ trung cấp 2, bổ sung từ vựng và luyện tập...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 A2868k
The book represents the third volume in the Korean Grammar in Use series. As such, it is designed to assist advanced-level students in organizing the many grammar points covered in the upper-level...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 A100J
Sách cung cấp các điểm ngữ pháp thông thường ở cấp độ 1 và 2, giúp việc học tiếng Hàn được dễ dàng hơn.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 M6631k
This is the second volume in the Korean Grammar in Use series which is best selling book for the learners of Korean, one of the most effective texts for learning Korean grammar. Along with the first...
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 30 bài khóa với 30 chủ đề khác nhau, đề cập những cấu trúc câu đơn giản sử dụng phổ biến hàng ngày trong cuộc sống.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2. Giáo trình gồm 33 bài khóa với 33 chủ đề khác nhau.
Ký hiệu xếp giá: 495.75 H105NG
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 34 bài khóa với 34 chủ đề khác nhau, cung cấp những kiến thức chuẩn giúp sinh viên có khả năng thi năng lực Hàn ngữ...
Đang xem: 1522