Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2312 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.68TH523L
Sách gồm những mẫu câu về các chủ đề: tại bưu điện, thực hiện cuộc gọi, tại tiệm cắt tóc, ở nhà, tại bệnh viện, thể thao, thời tiết.
Ký hiệu xếp giá: 495.615Đ104TH
Sách dạy cách sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có phần chú thích bằng tiếng Anh, Hàn, Trung, Pháp.
Ký hiệu xếp giá: 495.615Đ104TH
Sách dạy cách sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có phần nghe hiểu - viết nội dung, có phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.615Đ104TH
Sách đưa ra các trường hợp sử dụng tiếng Nhật trong đời sống hằng ngày (thân mật, lịch sự), có hình ảnh minh họa và phụ lục đáp án.
Ký hiệu xếp giá: 495.615TR120V
Nội dung chính của sách bao gồm: sự biến đổi âm, hình thức đàm thoại, mục đích đàm thoại.
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120TH
Cuốn sách gồm 20 học theo các chủ đề thường gặp trong công ty. Mỗi bài học gồm bài đàm thoại chính, bài đàm thoại tương tự hoặc bài đàm thoại ứng dụng, các câu ví dụ hướng dẫn sử dụng cấu trúc câu và...
Ký hiệu xếp giá: 495.615Đ104TH
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày, bao gồm các giải thích nghĩa của từ, những từ ngoại lai, từ đồng âm khác nghĩa, phát âm chữ kanji (Hán tự) và cách đọc...
Ký hiệu xếp giá: 495.615Đ104TH
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.615Đ104TH
Sách gồm có 20 bài đàm thoại với các chủ đề thường gặp trong đời sống hàng ngày.
Đang xem: 1224