Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2882 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.682S2521l 2
Tập hợp những Hán tự được sử dụng khắp nơi trong cuộc sống hằng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.682S2521l 3 2019
Sách sẽ giúp các bạn chuẩn bị tham gia kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT nắm được những nội dung kiến thức cần phải có trong năng lực Nhật ngữ N3 một cách nhanh chóng, hiệu quả và tổng quát nhất trong...
Ký hiệu xếp giá: 495.682S2521l 4 2019
Sách này giúp những bạn chuẩn bị tham gia Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT nắm được những nội dung kiến thức cần phải có trong năng lực Nhật ngữ - trình độ N4 một cách nhanh chóng, hiệu quả và tổng quát...
Ký hiệu xếp giá: 495.68S2521l 5
Sách này giúp những bạn chuẩn bị tham gia Kỳ thi năng lực Nhật ngữ JLPT nắm được những nội dung kiến thức cần phải có trong năng lực Nhật ngữ - trình độ N4 một cách nhanh chóng, hiệu quả và tổng quát...
Ký hiệu xếp giá: 495.683G434t 1
Cung các mẫu câu tiếng Nhật thiết thực trong đời sống và có thể ứng dụng ngay vào giao tiếp hằng ngày ở công sở theo các chủ đề như: gọi taxi, thăm hỏi, làm báo cáo, doanh thu công ty...
Ký hiệu xếp giá: 495.683G434t 2
Cung các mẫu câu tiếng Nhật thiết thực trong đời sống và có thể ứng dụng ngay vào giao tiếp hằng ngày ở công sở theo các chủ đề như: tự giới thiệu, gọi đồ uống, hẹn gặp, nhờ giúp đỡ, gọi điện thoại...
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120V
Sách gồm 20 bài theo chủ đề khác nhau. Mỗi bài gồm bài đàm thoại căn bản và các đoạn hội thoại thực dụng.
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120V
Nội dung sách bao gồm các tình huống thường gặp nơi bán hàng, đông thời cung cấp nhiều thông tin về du lịch, mua sắm, xe cộ, khách sạn, nhà hàng ...
Ký hiệu xếp giá: 495.68NG527M
Sách gồm những nội dung sau: những kỹ năng dành cho nhân viên bán hàng, những tình huống bán hàng điển hình.
Ký hiệu xếp giá: 495.68TR120V
Sách bao gồm những nội dung sau: những điều cốt yếu trong tiếng Nhật dành cho nhân viên khách sạn, trau dồi trình độ Nhật ngữ.
Đang xem: 403