Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2939 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 G203-I
Sách gồm các bài đọc viết về đất nước và con người Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách gồm 50 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật theo các chủ đề khác nhau. Đây là tài liệu ôn tập dùng cho các kỳ thi kiểm tra năng lực Nhật ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn và dài.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn, vừa và dài, các bài tập và phần giải thích.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 A300A
Nội dung sách gồm có: luyện các kỹ năng đọc hiểu cơ bản, kỹ năng đọc nhanh.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419H
Sách trình bày các kỹ năng đọc hiểu tiếng Nhật từ dễ đến khó dành cho người mới bắt đầu học.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 R200A
Ký hiệu xếp giá: 495.684 M600D
Sách gồm các bài đọc hiểu theo chủ đề khác nhau, dành cho người học trình độ từ trung cấp trở lên.
Đang xem: 1331