Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2408 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.631 495 922 L250V
Trong cuốn từ điển này, "mẫu câu" được hiểu theo một nghĩa rộng, là các hình thức liên quan tới ý nghĩa, chức năng, cách dùng cảu một câu hay một mệnh đề. Sách ghi ra các nội dung từng mẫu câu được...
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 T550Đ
Ký hiệu xếp giá: 495.63 TR120V
Cuốn từ điển này gồm có: khoảng 90.000 từ thường dùng trong sinh hoạt đời sống, 20.000 từ chuyên ngành kinh tế thương mại, ngân hàng. chứng khoán.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 NG527V
Từ điển này thu thập và đối chiếu Nhật - Việt 1945 chữ Hán thường dùng trong tiếng Việt. Từ điển có chỉ dẫn: Cách viết chữ Hán, cách đọc ON/KUN, phiên âm Latinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.632 492 2 NG527V
Từ điển này gồm 1945 Joyo Kanji, 18.000 tổ hợp, 2.000 thuật ngữ, có chỉ dẫn: cách viết chữ Hán, các đọc On/Kun, phiên âm La Tinh, cách đọc Hán Việt.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 TR120V
Từ điển này gồm khoảng 90.000 từ thông dụng trong sinh hoạt, kinh tế, thương mại ..., có phiên âm cách đọc Hiragana.
Ký hiệu xếp giá: 495.639 592 2 V561NG
Cuốn từ điển này gồm 140.000 mục từ Nhật-Việt, 120.000 mục từ Việt-Nhật, và ví dụ minh họa. Bảng tra chữ KANJI và ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.63 B100S
Ký hiệu xếp giá: 495.631 F100V
Đang xem: 1012