Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3283 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.115Đ103QU
Giáo trình nâng cao kỹ năng nói, giao tiếp, gồm bài khóa và bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.115D561T
Giáo trình danh cho năm nhất, bổ trợ kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 495.115D561T
Giáo trình danh cho năm nhất, bổ trợ kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 495.183T305N
Sách gồm 25 bài, nội dung tập trung những chủ đề phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Trong mỗi bài có bổ sung thêm một số từ liên quan, trọng tâm ngữ pháp, cách sử dụng câu, những bài học thêm. Sách...
Ký hiệu xếp giá: 495.1Y941s
Tuyển tập các đề thi HSK: trung cấp tập hợp các đề mô phỏng, gồm có phần thi chính, phần nói, phần viết, dùng để ôn tập thi chứng chỉ HSK trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.1Y941s 2008
Tuyển tập các đề thi HSK: sơ cấp tập hợp các đề mô phỏng (nói, viết, tổng hợp), dùng để ôn tập thi HSK trình độ sơ cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.183TR513QU
CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ 1. Những vấn đề chung 2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng 3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 4. Kế toán dự trữ hàng hoá CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 1. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 495.115TH103V
Sách dùng cho năm 4, bổ trợ kỹ năng nói, giao tiếp trong nhiều lĩnh vực, gồm 10 chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.183D132e 1
Giáo trình Khẩu ngữ tiếng Hán sơ cấp: quyển 1 dùng cho người bắt đầu học tiếng Hán. Giáo trình gồm 3 bài dạy phiên âm, 22 bài khóa đề cập đến 22 chủ đề thảo luận khác nhau, có cả phần bài tập.
Ký hiệu xếp giá: 495.115L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, bồi dưỡng kỹ năng nói, giao tiếp qua 20 đề tài.
Đang xem: 1404