Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3097 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81 Le-H
Mục lục Chương I: Khái quát về chính tả tiếng việt Chương II: Các mẹo luật chính tả Chương Ba: Bài tập đáp án
Ký hiệu xếp giá: 428.1 Ca-T
CONTENTS 1. The English Spelling System 2. Sound and Their Spelling Patterns 3. Word Lists
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Ng-P
Phần 1: Cách viết đúng văn phạm Phần 2: Chia động từ Phần 3: Cách viết đúng văn phạm Phần 4: Cách viết và cách nói Phần 5: Đáp án các bài tập
Ký hiệu xếp giá: 440.5 Vi-P
1. Chính tả danh từ và tính từ 2. Những quy tắc tương hợp 3. Chính tả thường dùng 4. Những sự miễn lỗi về ngữ pháp và chính tả
Ký hiệu xếp giá: 915.97 NG527TH
Sách giới thiệu các địa danh du lịch ở: Hà Nội, Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ.
Ký hiệu xếp giá: 915.97 N5766d 2017
Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận về địa lý du lịch với 5 chương: nhập môn, nhu cầu du lịch, tài nguyên du lịch, tổ chức không gian du lịch, chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch. Nêu lên thực...
Ký hiệu xếp giá: 915.970 4 B566NG
Sách giới thiệu các địa danh du lịch nổi tiếng ở Bình Thuận, Phan Thiết, Ninh Thuận, Phan Rang, Nha Trang, Đà Lạt; Đăk Lăk, Gia Lai.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 NG527KH
Cuốn giáo trình này trình bày những vấn đề cơ bản của chữ Nôm như: thời kỳ xuất hiện, cấu trúc, quá trình diễn biến của chữ Nôm và hướng dẫn cách đọc một số bài văn Nôm.
Ký hiệu xếp giá: 423.956 959 22 T550Đ
Từ điển này gồm 384 chủ đề với 28.000 mục từ và minh họa có đánh số. Các chủ đề bao quát mọi mặt đời sống con người. Phần cuối là phần tra cứu các từ tiếng Nhật có trong từ điển theo thứ tự bảng chữ...
Ký hiệu xếp giá: 423.959 22 Đ115NG
Cuốn từ điển này gồm 175.000 từ và định nghĩa bao gồm các lĩnh vực: ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, kinh tế, xã hội.
Đang xem: 884