Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4669 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.922 07 Đ312TR
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: mở đầu về phong cách học; các phong cách chức năng của hoạt động lời nói trong tiếng Việt; ngôn ngữ nghệ thuật; các phương tiện tu từ và các biện pháp tu từ...
Ký hiệu xếp giá: 495.922 07 L250A
Sách trình bày những vấn đề sau: những vấn đề chung về phương pháp dạy học tiếng Việt, phương pháp dạy học các hợp phần tiếng Việt ở trung học phổ thông.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 089 956 TR120V
Cuốn sách trình bày những mẫu câu, văn phạm, từ vựng, và bài tập tiếng Việt theo các chủ điểm khác nhau dành cho người Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 089 956 TR120V
Cuốn sách trình bày những mẫu câu, văn phạm, từ vựng, và bài tập tiếng Việt theo các chủ điểm khác nhau dành cho người Nhật.
Ký hiệu xếp giá: 495.9228 B9321
Sách gồm hai phần: giản yếu về lý thuyết và hệ thống bài tập thực hành. Nội dung cụ thể gồm: khái quát về văn bản, thực hành phân tích văn bản, thuật lại nội dung tài liệu khoa học, tạo lập văn bản,...
Ký hiệu xếp giá: 495.9228 B9321t
Trình bày các khái niệm về văn bản; thực hành phân tích văn bản; thuật lại các nội dung tài liệu khoa học; tạo lập văn bản; đặt câu trong văn bản; dùng từ và chữ viết trong văn bản
Ký hiệu xếp giá: 495.107 T772
Bộ giáo trình này chủ yếu dành cho các học viên có trình độ trung cấp và sinh viên đại học nghành Trung văn. Với phần ngữ pháp được giải thích dễ hiểu bằng tiếng Trung Quốc và những bài đọc thêm về...
Ký hiệu xếp giá: 495.107 T772
Bộ giáo trình này chủ yếu dành cho các học viên có trình độ trung cấp và sinh viên đại học nghành Trung văn. Với phần ngữ pháp được giải thích dễ hiểu bằng tiếng Trung Quốc và những bài đọc thêm về...
Ký hiệu xếp giá: 495.68 TR120V
Cuốn sách trình bày những nguyên tắc cơ bản cần biết khi viết thư bằng tiếng Nhật như: những khái niệm cơ bản trong việc soạn thảo thư từ, khổ giấy sử dụng, những câu chào hỏi theo mùa, tháng trong...
Đang xem: 374