Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2984 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81Ho-L
Mục lục: Chương I: Tổng quát về từ vựng và lỗi từ vựng Chương II: Những lỗi từ vựng thường gặp và cách sửa Chương III: Bài tập sửa lỗi từ vựng và rèn luyện dùng từ vựng
Ký hiệu xếp giá: 495.92281M4675v
Trình bày những vấn đề về cấu tạo từ tiếng Việt hiện đại, ngữ nghĩa học từ vựng; giới thiệu một số vấn đề về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá, đối chiếu ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81TR312M
Nội dung sách gồm có: tìm hiểu nguồn gốc và nghĩa một số thành ngữ, tục ngữ; nguồn gốc một số câu ca dao, đồng giao; nguồn gốc và nghĩa một số động từ, tính từ, số từ, danh từ và đại từ.
Ký hiệu xếp giá: 495.922 81NG527TH
Giáo trình trình bày những vấn đề sau: từ vựng và từ vựng học; các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu từ vựng học; vài nét về lịch sử từ vựng học tiếng Việt; từ ngữ tiếng Việt hiện đại; những hiện...
Ký hiệu xếp giá: 495.68M917n 5
Gồm 1.000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N5.
Ký hiệu xếp giá: 495.68M917n 4
Gồm 1.500 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N4.
Ký hiệu xếp giá: 495.81M917 2013
Sách giới thiệu 194 từ mới người Nhật thường dùng, có ví dụ minh họa.
Ký hiệu xếp giá: 495.611A500A
Sách gồm những câu ghép tiếng Nhật có chữ Hán.
Ký hiệu xếp giá: 495.68H1491n 3
Gồm 2000 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N3.
Ký hiệu xếp giá: 495.68H1491n 2
Gồm khoảng 2500 từ vựng tiếng Nhật thông dụng, được sắp xếp theo chủ đề, kèm theo các mẫu câu dễ nhớ và phù hợp với chương trình học trình độ N2.
Đang xem: 4072