Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2754 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 G203-I
Sách gồm các bài đọc viết về đất nước và con người Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách gồm 50 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật theo các chủ đề khác nhau. Đây là tài liệu ôn tập dùng cho các kỳ thi kiểm tra năng lực Nhật ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.684 Đ419B
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 1
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 1 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 P3987 2
Giáo trình đọc hiểu Hán ngữ 2 dùng cho sinh viên năm nhất, bổ trợ kỹ năng đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.184 L7837 2005
Giáo trình Đọc hiểu Hán ngữ trung cấp gồm 30 bài đọc hiểu, dùng cho sinh viên năm 4, đạt trình độ HSK cấp 6.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn và dài.
Ký hiệu xếp giá: 495.684 3 K500S
Sách gồm các bài luyện đọc hiểu ngắn, vừa và dài, các bài tập và phần giải thích.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn: nhận biết được bảng chữ cái tiếng Hàn, nguyên âm - phụ âm, cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
Đang xem: 634