Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2066 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.7395922 L524t
Cuốn từ điển này lựa chọn những loại mục từ thường gặp nhất trong các mặt của cuộc sống, cách giải thích nghĩa chính xác, các ví dụ sử dụng phù hợp với ngữ cảnh...
Ký hiệu xếp giá: 495.739 592 2 L250H
Cuốn từ điển lựa chọn những mục từ thường gặp nhất trong các mặt của cuộc sống, cách giải thích nghĩa chính xác, các ví dụ phù hợp với ngữ cảnh. Cuối từ điển có phần phụ lục ghi lại đầy đủ và chi...
Ký hiệu xếp giá: 495.784 959 22 Đa-H
Mục lục Lời giới thiệu I. Những từ ngữ thường dùng II. Loại từ thường dùng III. NHững câu đàm thoại ngắn thường dùng IV. Những câu đàm thoại thông dụng V: Những tình huống điển hình
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Chào hỏi - Giới thiệu 2. So đếm 3. Tạm biệt 4. Cám ơn 5. Xin lỗi, nhận lỗi 6. Yêu cầu, xin phép 7. Mời mọc 8. Đồng ý 9. Từ chối- Không đồng ý 10. Biểu lộ tình cảm 11. Quan hệ xã hội 12....
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Bắt chuyện 2. Giữ câu chuyện tiếp tục 3. Thông tin về bạn bè 4. Một số cụm từ 5. Cơ thể, bệnh tật 6. Tiệm may 7. Mua sắm 8. Cửa hàng điện máy 9. Đi siêu thị 10. Tiệm giày 11. Cửa hàng mỹ...
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
1. Khen ngợi 2. Yêu cầu người khác nói chậm lại 3. Giao tiếp nam nữ và kết hôn 4. Tai nạn- Sự cố trên đường 5. Bị mất cắp 6. Sửa máy ảnh 7. Nghỉ ngơi trong chuyến du lịch 8. Xem phim 9. Đồ trang sức...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 30 bài khóa và 10 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại, bổ sung từ vựng và luyện tập ngữ pháp trình độ sơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 2. Giáo trình gồm 33 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại, bổ sung từ vựng và luyện tập ngữ pháp trình độ sơ...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 33 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại trình độ trung cấp 1, bổ sung từ vựng và luyện tập...
Ký hiệu xếp giá: 495.750 76 B103T
Đây là giáo trình môn ngữ pháp tiếng Hàn dành cho sinh viên năm 4. Giáo trình gồm 35 bài khóa và 8 bài ôn tập, có phần luyện nghe các bài đàm thoại trình độ trung cấp 2, bổ sung từ vựng và luyện tập...
Đang xem: 1389