Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2259 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.784 959 22 Đa-H
Mục lục Lời giới thiệu I. Những từ ngữ thường dùng II. Loại từ thường dùng III. NHững câu đàm thoại ngắn thường dùng IV. Những câu đàm thoại thông dụng V: Những tình huống điển hình
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Chào hỏi - Giới thiệu 2. So đếm 3. Tạm biệt 4. Cám ơn 5. Xin lỗi, nhận lỗi 6. Yêu cầu, xin phép 7. Mời mọc 8. Đồng ý 9. Từ chối- Không đồng ý 10. Biểu lộ tình cảm 11. Quan hệ xã hội 12....
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
Mục lục: 1. Bắt chuyện 2. Giữ câu chuyện tiếp tục 3. Thông tin về bạn bè 4. Một số cụm từ 5. Cơ thể, bệnh tật 6. Tiệm may 7. Mua sắm 8. Cửa hàng điện máy 9. Đi siêu thị 10. Tiệm giày 11. Cửa hàng mỹ...
Ký hiệu xếp giá: 495.782 Ho-M
1. Khen ngợi 2. Yêu cầu người khác nói chậm lại 3. Giao tiếp nam nữ và kết hôn 4. Tai nạn- Sự cố trên đường 5. Bị mất cắp 6. Sửa máy ảnh 7. Nghỉ ngơi trong chuyến du lịch 8. Xem phim 9. Đồ trang sức...
Ký hiệu xếp giá: 495.782 H105QU
Ký hiệu xếp giá: 495.782 H105QU
Ký hiệu xếp giá: 495.715 H452TH
Đây là giáo trình nói dành cho sinh viên năm 1. Giáo trình gồm 20 bài khóa với 20 chủ đề khác nhau, cung cấp những cấu trúc cơ bản và mẫu hội thoại ngắn sử dụng thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày.
Ký hiệu xếp giá: 495.715 H452TH
Sách được sử dụng làm giáo trình môn nói năm 2 cung cấp những cấu trúc thông dụng và mẫu hội thoại thường ngày. Giáo trình gồm 20 bài khóa với 20 chủ đề khác nhau, có các mẫu hội thoại, cấu trúc ngữ...
Ký hiệu xếp giá: 495.715 H452TH
Đây là giáo trình nói dành cho sinh viên năm 3. Giáo trình gồm 20 bài khóa với 20 chủ đề khác nhau, có các mẫu hội thoại, cấu trúc ngữ pháp, bài tập và phần luyện tập.
Đang xem: 2558