Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2687 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách cung cấp những kiến thức cơ bản dành cho người mới bắt đầu học tiếng Hàn: nhận biết được bảng chữ cái tiếng Hàn, nguyên âm - phụ âm, cấu trúc ngữ pháp cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách dành cho sinh viên năm 2 chuyên ngành Hàn Quốc học môn đọc hiểu. Sách cung cấp kiến thức ở trình độ trên sơ cấp cho sinh viên, ở cấp độ này, sinh viên có thể phát âm tốt tiếng Hàn, đọc và dịch...
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách đưa ra những bài đọc hiểu theo từng chủ đề lớn, mỗi chủ đề lại có những chủ đề nhỏ hơn, trình bày những kiến thức ở trình độ trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 Đ419H
Sách gồm nhiều chuyên đề đọc hiểu, mỗi chuyên đề lại có những chủ đề nhỏ giúp sinh viên có thể tiếp cận và hiểu được nội dung vấn đề một cách cặn kẽ.
Ký hiệu xếp giá: 495.784 G3941 2
Get it Korean: reading tập trung vào kỹ năng đọc và hiểu các câu và văn bản thực tế thường gặp trong cuộc sống hàng ngày bằng cách cung cấp từ vựng và cách diễn đạt cơ bản.
Ký hiệu xếp giá: 428.4 B102T
Nội dung sách gồm: luyện tập kỹ năng đọc hiểu, 1000 câu hỏi đọc hiểu.
Ký hiệu xếp giá: 495.607 1 G203-I
Sách gồm các bài đọc viết về đất nước và con người Nhật Bản.
Ký hiệu xếp giá: 495.65 N114TR
Sách gồm 50 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật theo các chủ đề khác nhau. Đây là tài liệu ôn tập dùng cho các kỳ thi kiểm tra năng lực Nhật ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 428.43 K300R
Chapter 1: School Life Chapter 2: Experiencing nature Chapter 3: Living to Eat or Eating to Live? Chapter 4: Getting Around the Community Chapter 5: Home Chapter 6: Emergences and Strange Experiences...
Ký hiệu xếp giá: 428.43 W200G
Chapter 1: New Challenges Chapter 2: Looking at Learning Chapter 3: Relationships Chapter 4: Health Chapter 5: High tech, Low Tech Chapter 6: Money Matters Chapter 7: Leisure Time Chapter 8:...
Đang xem: 410