Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2691 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 495.115 D561T
Giáo trình danh cho năm nhất, bổ trợ kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 D561T
Giáo trình danh cho năm nhất, bổ trợ kỹ năng nghe.
Ký hiệu xếp giá: 495.183 T305N
Sách gồm 25 bài, nội dung tập trung những chủ đề phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Trong mỗi bài có bổ sung thêm một số từ liên quan, trọng tâm ngữ pháp, cách sử dụng câu, những bài học thêm. Sách...
Ký hiệu xếp giá: 495.1 Y941s
Tuyển tập các đề thi HSK: trung cấp tập hợp các đề mô phỏng, gồm có phần thi chính, phần nói, phần viết, dùng để ôn tập thi chứng chỉ HSK trung cấp.
Ký hiệu xếp giá: 495.183 TR513QU
CHƯƠNG MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ 1. Những vấn đề chung 2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng 3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng 4. Kế toán dự trữ hàng hoá CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG 1. Giới...
Ký hiệu xếp giá: 495.115 TH103V
Sách dùng cho năm 4, bổ trợ kỹ năng nói, giao tiếp trong nhiều lĩnh vực, gồm 10 chuyên đề.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, bồi dưỡng kỹ năng nói, giao tiếp qua 20 đề tài.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 3, gồm 16 bài thảo luận 16 đề tài về các lĩnh vực văn hóa, xã hội.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 L566Đ
Giáo trình danh cho môn nói năm 4, gồm 16 bài thảo luận 16 đề tài khác nhau, ngoài ra còn có những kiến thức về tri thức trong giao tiếp.
Ký hiệu xếp giá: 495.115 Đ103QU
Giáo trình dùng cho người bắt đầu học tiếng Hán. Giáo trình gồm 22 bài dịch bằng tiếng Anh, Nhật, Hàn (đi kèm với cuốn Khẩu ngữ tiếng Hán: sơ cấp: quyển 1)
Đang xem: 740