Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
42 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.45076 B152.2008
Chủ đề: Tiền tệ
Quyển sách này được biên soạn thành 5 phần: Phần 1 bao gồm các bài tập nhằm củng cố kiến thức đã học trong lý thuyết; Phần 2 bao gồm các bài tập thực hành nghiệp vụ bằng cách thu thập thông tin tỷ...
Ký hiệu xếp giá: 333.734 303 Ba-D
A: Những kiến thức cơ bản về bảo lãnh & tín dụng dự phòng; B: Luật, thông lệ & thực tiễn về cam kết bảo lãnh trên thế giới; C: Những điều luật quốc tế về bảo lãnh & tín dụng thư dự phòng
Ký hiệu xếp giá: 332.4 TR120V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau: tiền - các khái niệm cơ bản, tổng quan thị trường tài chính, lãi suất và suất sinh lời, lý thuyết lượng cầu tài sản, lý thuyết lượng cầu tiền tệ, phân tích...
Ký hiệu xếp giá: 332.42 Ca-T
1. Tiền tệ và sự tạo tiền 2. Các yếu tố kinh tế vi mô 3. Hệ thống tiền tệ quốc tế đồng tiền kim khí 4. Các chú thích kỹ thuật khác nhau 5. Quỹ tiền tệ quốc tế
Ký hiệu xếp giá: 332.409 S431H
“Chiến tranh tiền tệ” đề cập đến một cuộc chiến khốc liệt, không khoan nhượng và dai dẳng giữa một nhóm nhỏ các ông trùm tài chính - đứng đầu là gia tộc Rothschild - với các thể chế tài chính kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 332.41 Ch-P
Chương 1: Cơ sở hình thành chính sách mục tiêu lạm phát; Chương 2: Mục tiêu tiền tệ của Đức - sự mở đường cho mục tiêu lạm phát; Chương 3: Chính sách mục tiêu lạm phát của Newzealand; Chương 4:...
Ký hiệu xếp giá: 332.6 Da-C
Chương 1: Giới thiệu lý thuyết đầu tư hiện đại Chương 2: Các loại chứng khoán và thị trường chứng khoán Chương 3: Kết hợp các chứng khoán trong danh mục đầu tư Chương 4: Truy tìm tập hợp hiệu quả...
Ký hiệu xếp giá: 332.401 071 NG527H
Sách bao gồm những nội dung chính sau: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Tổng quan về hệ thống tài chính; Ngân sách nhà nước; Tài chính doanh nghiệp; Thị trường tài chính; Các tổ chức tài chính...
Ký hiệu xếp giá: 332.4 N5766G
Nội dung chính của quyển sách bao gồm: đại cương về tiền tệ, hệ thống ngân hàng, đại cương về tín dụng, thị trường tài chính, tổ chức và hoạt động của NHTM, ngân hàng trung ương và nghiệp vụ phát...
Ký hiệu xếp giá: 332.4 Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; tín dụng trong nền kinh tế thị trường; hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ; thanh toán trong nền kinh tế thị...

Trước

01

02

03

04

05

Sau

Đang xem: 2220