Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
997 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 923.795 97 Da-T
1. Cao Xuân Hạo : Nhà giáo, nhà ngôn ngữ học 2. Võ Hồng : Nhà giáo, nhà văn 3. Đặng Hùng : Nhà giáo, nhà biên đạo múa 4. Đinh Xuân Lâm : Nhà giáo, nhà sử học 5. Đỗ Tất Lợi : Nhà giáo, nhà dược liệu...
Ký hiệu xếp giá: 920.085 975 Ng-H
Mục lục Lời giới thiệu Chương I: Những ánh sao sáng trong đêm dài nô lệ Chương I: Những nhà cách mạng Chương III: Các tướng lĩnh Chương IV: Các thầy kiện khoác áo chiến bào Chương V: Các nữ hổ...
Ký hiệu xếp giá: 923.147 Bl-O
Mục lục Lời giới thiệu Phần I: LUDMILA PUTNINA Tâm sự Phần II: TÌnh Báo Phần III: Nước Đức Phần IV: Đường đến quyền lực
Ký hiệu xếp giá: 923.7 TK
1. Đa phụng tề phi 2. Bia miệng vĩnh hằng 3. Bà hoàng trên trảng cát 4. Từ một người học trò trong Quảng 5. Bằng tự học trở thành giáo sư đại học 6. Một gương mặt - Mấy góc nhìn 7. Lớn lên nơi đất...
Ký hiệu xếp giá: 378.1 D305Đ
Sách trình bày những bài phát biểu, diễn văn trong buổi diễn đàn quốc tế về giáo dục Việt Nam vào hai ngày 22-23 tháng 6 năm 2004 với chủ đề " Đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế". Những nội...
Ký hiệu xếp giá: 923.7 TK
1. Đa phụng tề phi 2. Bia miệng vĩnh hằng 3. Bà hoàng trên trảng cát 4. Từ một người học trò trong Quảng 5. Bằng tự học trở thành giáo sư đại học 6. Một gương mặt - Mấy góc nhìn 7. Lớn lên nơi đất...
Ký hiệu xếp giá: 409.4 TK
mục lục Lời nói đầu - Quê nhà - Một cuộc ẩu đả - Nỗi đâu đời - bất bình với ông trời - Những mò mẫm ban đầu ......
Ký hiệu xếp giá: 371.2 Qu-H
Chương 1: Phân tích cấu trúc và cường độ lao động của nhà giáo Chương 2: Phân tích đặc điểm kinh tế - xã hội của lao động sư phạm Chương 3: Các đặc điểm của thanh thiếu niên, đối tượng giáo dục - đào...
Đang xem: 976