Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1387 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 711 Ba-T
Chương 1: Quy hoạch chiều cao đô thị Chương 2: Cấp nước đô thị Chương 3: Thoát nước sinh hoạt Chương 4: Thoát nước mưa Chương 5: Cấp điện đô thị
Ký hiệu xếp giá: 519 T6271g 2008
Cuốn sách này gồm có 3 chương, với các nội dung sau: Đại số tuyến tính; Các phép biến đổi; Xác suất và quá trình ngẫu nhiên. Những nội dung trên dùng làm môn học cơ sở cho các môn học chuyên ngành...
Ký hiệu xếp giá: 519.5 M6622i 2003
This book includes: Introduction to probability and counting; Some probability laws; Discrete distributions; Continuous distributions; Joint distributions; Descriptive statistics; Estimation;...
Ký hiệu xếp giá: 511 NG527T 2013
Nội dung cuốn sách bao quát những vấn đề cơ bản nhất và mở rộng của phương pháp tính hiện đại, làm cơ sở để tính toán, giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật thường gặp thuộc các ngành kỹ thuật,...
Ký hiệu xếp giá: 511.004 Ph-T
Chương 1: Số gần đúng và sai số Chương 2: Phép tính nội suy Chương 3: Xấp xỉ hàm và phương pháp bình phương bé nhất Chương 4: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân Chương 5: Tính gần đúng nghiệm của...
Ký hiệu xếp giá: 511.004 Ph-T
Chương 1: Sai số Chương 2: Phép tính nội suy Chương 3: Xấp xỉ đều Chương 4: Xấp xỉ trung bình bình phương phương pháp bình phương tối thiểu Chương 5: Đạo hàm và tích phân bằng số Chương 6:...
Ký hiệu xếp giá: 511 NG527H 2008
Cuốn giáo trình này trình bày những nội dung chính sau: Sai số; Nội suy - ngoại suy; Phương trình phi tuyến một biến F(x)=0; Hệ phương trình tuyến tính và phi tuyến; Xử lý số liệu thực nghiệm; Tích...
Ký hiệu xếp giá: 624.171 P534t 2017
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần lý thuyết trình bày tóm tắt lý thuyết: Khái niệm về ma trận toán học, các phương trình cân bằng trong lý thuyết đàn hồi, phương pháp phần tử hữu hạn để giải bài...
Ký hiệu xếp giá: 511 To-H
Chương 1: Đại số logic Chương 2: Thuật toán Chương 3: Graph Chương 4: Đại số Boole
Ký hiệu xếp giá: 690.02 Ch-D
1. Phun bêtông khô 2. Bêtông 3. Sửa chữa khe co dãn chắn nước
Đang xem: 904