Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
502 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 526.9Tr-D
Phần 1: Trắc địa trong XD Phần 2: Công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ số
Ký hiệu xếp giá: 526Đo-Đ
Chương 1: Định vị điểm Chương 2: Định hướng đường thẳng Chương 3: Bản đồ địa hình Chương 4: Sử dụng bản đồ Chương 5: Tính toán trắc địa Chương 6: Đo góc Chương 7: Đo chiều dài ...
Ký hiệu xếp giá: 690.029Ly-D
Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Nhu cầu trong công nghiệp XD Phần 3: Quá trình cung cấp của ngành XD
Ký hiệu xếp giá: 690.531 382Le-T
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết...
Ký hiệu xếp giá: 711.7Qu-T
Phần 1: Quy hoạch đường giao thông nông thôn Phần 2: Thiết kế và xây dựng cầu, đường Giao thông nông thôn
Ký hiệu xếp giá: 526.9Hư-C
Chủ đề: Trắc địa
Chương 1: Tính toán cơ sở trong trắc địa Chương 2: Đo các yếu tố cơ bản trong trắc địa Chương 3: Khảo sát địa hình Chương 4: Giải bài toán trắc địa trên bản đồ địa hình Chương 5: Bài toán trắc địa...
Ký hiệu xếp giá: 526.951 2Ng-M
Mục lục Chương I: Một số công cụ toán học cơ bản CHương II: Xử lý số liệu đo trắc địa CHương III: Mô hình số địa hình và ứng dụng của nó trong tự động hóa thiết kế quy hoạch đứng Chương IV: Tự động...
Ký hiệu xếp giá: 526.902 85H407NG
Chủ đề: Trắc địa học
Nội dung của quyển sách bao gồm: cơ sở tính toán bình sai trắc địa; Một số vấn đề của phương pháp tính và tối ưu hóa tính toán; Cơ sở dữ liệu trên nền tảng ứng dụng các hệ thống thông tin địa lý...
Ký hiệu xếp giá: 526.9Tr-Đ
Chủ đề: Trắc địa
Phần 1: Kiến thức chung về trắc địa Phần 2: Các phương pháp đo đạc cơ bản Phần 3: Đo vẽ bình đồ Phần 4: Ứng dụng trắc địa trong kiến trúc - xây dựng
Đang xem: 813